Specialistične ginekološke ambulante in dispanzer

  • dispanzer
  • sprejemna ambulanta
  • ambulanta za UZ
  • ambulanta za bolezni dojk
  • ambulanta za zdravljenje neplodnosti
  • ambulanta za uroginekologijo
  • ambulanta za histeroskopije in kolposkopije
  • onkološki konzilij
  • ginekološke samoplačniške ambulante

Andreja Smajila, dr. med.

Vodja dejavnosti

Katjuša Hrvatin, dipl.m.s.

Odgovorna medicinska sestra