Laboratorij za klinično kemijo in hematologijo

Laboratorij za klinično kemijo in hematologijo
Splošna bolnišnica Izola
Polje 40, 6310 Izola

TEL: 05 6606 264
FAX : 05 6606 269
e-mail: laboratorij@sb-izola.si

Vodja laboratorija: Vanja Pahor, mag. farm.
Tel: 05 6606 267
GSM: 051 280 401
e-mail: vanja.pahor@sb-izola.si

Laboratorij za klinično kemijo in hematologijo (v nadaljevanju Laboratorij) je organiziran kot samostojna enota oddelka Skupnih medicinskih služb Splošne bolnišnice Izola. Osnovna dejavnost Laboratorija je izvajanje preiskav s področja splošne biokemije, imunokemije, hematologije, koagulacije in alergologije v različnih bioloških vzorcih, v krvi, serumu, plazmi, urinu, blatu, likvorju, punktatih ter drugih izločkih.

Dejavnost izvajamo za potrebe bolnišnice in specialističnih ambulant Splošne bolnišnice Izola, za zunanje naročnike naših storitev in za samoplačnike.

Laboratorij obratuje preko celega dneva in je hkrati tudi urgentni laboratorij našega javnega zavoda.

Laboratorij za klinično kemijo in hematologijo Splošne bolnišnice Izola je dne 28.05.2010 pridobil dovoljenje za delo – Dovoljenje MZ številka: 0600-15/2010-5 Ministrstva za zdravje RS na podlagi 26. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS št23/05) in 4. člena Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine (Ur. l. RS št. 64/2004). V novembru 2015 je komisija Ministrstva za zdravje RS po ponovni presoji izdala dovoljenje za delo za naslednje 5 letno obdobje (dovoljenje MZ št. 0600-22/2015-11).

Naročanje

Naročanje laboratorijskih preiskav se vrši 24 ur na dan, sedem dni v tednu:

  • računalniško preko bolnišničnega informacijskega sistema Birpis (interno naročanje znotraj bolnišnice) za zavarovance in samoplačnike
  • z naročilnico laboratorijskih preiskav (nahaja se na spletni strani SBI) za zunanje naročnike laboratorijskih preiskav
  • z naročilnico za pravne osebe

Strokovno delo

Laboratorij za klinično kemijo in hematologijo je organiziran kot samostojna enota oddelka Skupnih medicinskih služb Splošne bolnišnice Izola. Osnovna dejavnost laboratorija je izvajanje številnih preiskav s področja splošne biokemije, imunokemije, hematologije, koagulacije in alergologije v različnih bioloških vzorcih – v krvi, serumu, plazmi, urinu, blatu, likvorju, punktatih ter drugih izločkih, kar opredeljuje pojem »laboratorijska medicina«.

Opravljamo približno 170 raznovrstnih preiskav, skupno preko 700.000 letno.

Dejavnost izvajamo za potrebe bolnišnice in specialističnih ambulant SBI, v manjši meri pa tudi za zunanje naročnike in za samoplačnike.

Za preiskovanje vzorcev uporabljamo samo metode, ki so preizkušene in standardizirane s strani mednarodnega strokovnega združenja klinične kemije IFCC in metode, ki jih priporoča Slovensko združenje za klinično kemijo (SZKK) ter Republiški strokovni kolegij za laboratorijsko diagnostiko (RSK).

Pri nabavi analizatorjev upoštevamo, da proizvajalec uporablja priporočene in standardizirane metode.

Velik poudarek posvečamo kakovosti opravljenih storitev. Poleg vsakodnevne notranje kontrole kakovosti sodelujemo v republiški kontroli SNEQAS ter v mednarodnih neodvisnih kontrolah RIQAS in EQAS . Z zunanjo kontrolo ( zunanja ocena kakovosti ) zagotavljamo harmonizacijo in sledljivost rezultatov med laboratoriji, kar omogoča primerjavo kakovosti med laboratoriji. Pri tej kontroli preverjamo pravilnost in med laboratorijsko primerljivost rezultatov.

Urnik

Laboratorij obratuje neprekinjeno, 24 ur/dan, vse dneve v letu in je hkrati tudi urgentni laboratorij naše bolnišnice.

Redni delovni čas dejavnosti je od ponedeljka do sobote od 7. do 15. ure, od 15. do 22. ure je popoldanski turnus, ki se nadaljuje v dežurstvo do 7. ure zjutraj naslednjega dne. Ob nedeljah in praznikih poteka redno delo od 7. do 15. ure in se nadaljuje z dežurstvom do 7. ure naslednjega dne.

 

ODVZEM BIOLOŠKIH VZORCEV

Predhodno naročanje za odvzem venske krvi in oddajo urina ni potrebno. Odvzem bioloških vzorcev se izvaja v SB Izola, hodnik A, soba A13.

Informacije na tel.štev. : 05 6606 350

Odvzem krvi pacientom iz specialističnih ambulant SB Izola in pacientom napotenih s strani zunanjih naročnikov ( ZD KP, ZD IZ, ZD PI,….) Vsak delovni dan od 8:00 do 15:00
Odvzem biološkega materiala za zunanje laboratorije    ( vezano na reden transport bioloških vzorcev ob torkih in petkih v Ljubljano) Vsak delovni torek in petek od 7:00 do 8:00
Odvzem krvi samoplačnikom Vsak delovni dan, razen četrtek, od 7:00 do 8:00

 

Oddaja semenske tekočine za preiskavo Pregled semenskega izliva (spermiogram):

Naročanje za oddajo semenske tekočine              

Pacienti z naročilnico za laboratorijsko preiskavo morajo le-to poslati  v laboratorij Splošne bolnišnice Izola z namenom ustrezne razporeditve čakajočih pacientov:

 

Samoplačniki se morajo naročiti za preiskavo in nam po pošti ali po mailu poslati potrebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, točen naslov, zaželena je tudi telefonska številka.

 

Urnik oddaje semenske tekočine

  • Pacienti bodo s pisnim obvestilom pozvani na oddajo semenske tekočine
  • Oddaja semenske tekočine se izvaja vsak delovni četrtek, od 7. do 8. ure

 

Priprava preiskovanca na oddajo semenske tekočine

  • priporočen je spolni post 2 do 4 dni pred preiskavo. Preiskovanec mora biti pred oddajo semenske tekočine umirjen, spočit in afebrilen.

 

V mesecu juliju in avgustu preiskave Pregled semenskega izliva ne izvajamo.

Vanja Pahor, mag. farm.

Vodja dejavnosti