Dejavnost patologije in citologije

Naročanja na punkcije ni. Bolniki se ob 8h javijo pri sprejemnem pultu.

Posredovanje informacij pacientom

Histoloških in citoloških izvidov ne sporočamo pacientom. Izvide dobijo napotni zdravniki in o njih obvestijo paciente.

Za izvid obdukcije ( končne obdukcijske diagnoze ) sorodniki oddajo prošnjo v pravno službo bolnišnice, kjer jih seznanijo, katere dokumente morajo predložiti, da bodo lahko prejeli izvid.

Predstavitev dejavnosti

Patoanatomska služba bolnišnice je bila ustanovljena 1. aprila 1968, ko je na podlagi sklenjene pogodbe z Inštitutom za sodno medicino Medicinske fakultete v Ljubljani, le ta napotil v Koper potrebni medicinski kader. Dokler v koprski stavbi bolnišnice nista bila urejena ustrezen laboratorij in delovni kabinet patologa, je delo potekalo v improviziranih prostorih. Obdukcije so izvajali v oddelčnih mrtvašnicah v Ankaranu, Kopru, Izoli in Piranu. Leta 1968 je bilo v bolnišnici opravljenih 221 obdukcij in 628 biopsij. Ker bolnišnici do marca 1970 ni uspelo zaposliti stalnega patologa, je bila dejavnost prekinjena do septembra 1970, ko se je na oddelku za patologijo zaposlil Ranko Kariolič, dr. med., spec. patologije.

Citologija je na začetku delovala v okviru Oddelka za ginekologijo in porodništvo v Kopru. Presejanje brisov materničnega vratu je opravljala Lilijana Fili, prof. biologije. Šele sredi sedemdesetih let se je citologija priključila patologiji.

Od leta 1986, ko se je na oddelku zaposlila Jadranka Vrh Jermančič, dr. med. spec. patološke morfologije, opravljamo tudi aspiracijske biopsije s tanko iglo – punkcije.

Oddelek se je iz stare stavbe koprske porodnišnice  preselil v izolsko bolnišnico leta 1997 in se leta 2002 preimenoval v Dejavnost patologije in citologije v okviru Skupnih medicinskih služb.

Število preiskav v zadnjih letih strmo narašča. Tako smo leto 2014 zaključili s 7.380 biopsijami, 1.760 punkcijami, 113 obdukcijami in 24.643 BMV. Narašča tudi število imunohistokemičnih preiskav in specialnih barvanj.

Zaposleni v dejavnosti smo vključeni v stanovske organizacije in društva, v katerih aktivno sodelujemo s prispevki in predavanji.

Jadranka Vrh Jermančič je bila zaradi svojega dela pri ozaveščanju laične javnosti o raku leta 2011 izbrana za osebnost Primorske.

Strokovno delo                  

 • obdukcije
 • histološke preglede tkiv in organov
 • aspiracijske biopsije s tanko iglo (punkcije)
 • preglede brisov materničnega vratu
 • citološke preglede tekočinskih vzorcev (urin, vsebine cist, izlivi, izpirki, izpljunki).

Dejavnost patologije in citologije je diagnostična služba in obravnava vsa bolezenska stanja, ki se zdravijo v Splošni bolnišnici Izola. Vzorce za redke in specialne preiskave, kot so določanje hormonskih receptorjev in HER 2 pri karcinomih dojke, KRAS pri karcinomih črevesa in redka imunohistokemična barvanja, pošiljamo na Medicinsko fakulteto in Onkološki inštitut v Ljubljano, vzorce za EGRF pri adenokarcinomih pljuč pa na Golnik.

Sodelavci

ZDRAVNIKI
 • Vivijana Snoj, dr. med., spec. patologije
 • Jadranka Vrh Jermančič, dr. med., spec. patološke morfologije
 • Sandra Jezeršek, dr. med., spec. anatomske patologije in citopatologije
 • Danijela Oštrić, spec. patologije
PRESEJALKI BMV
 • Sabrina Zajec, univ. dipl. biologinja
 • Urška Ferletič, univ. dipl. biologinja
INŽENIRJI LABORATORIJSKE BIOMEDICINE IN BIOKEMIK
 • Mateja Kukovec, ing. lab. biomedicine
 • Martina Tina Šuštar, ing. lab. biomedicine
 • Jernej Praprotnik, univ. dipl. biokemik, vodja laboratorija, zadolžen za kakovost
LABORATORIJSKI TEHNIKI
 • Helena Klemenčič, lab. tehnik
 • Suzana Kozlovič, lab .tehnik
 • Vesna Eler, lab. tehnik
 • Arijana Giro Kocjančič, lab. tehnik
 • Luka Šarunić, obdukcijski pomočnik

Urnik

 • Laboratorij:  vsak dan od 7. do 14. ure
 • Ambulanta za punkcije:  torek in četrtek od 8. do 9. ure

Vivijana Snoj, dr. med.

Vodja dejavnosti