Strokovni izpiti

Ministrstvo za zdravje je Splošno bolnišnico Izola dne, 26. 11. 2015 z Odločbo o določitvi zdravstvenih zavodov, pri katerih opravljajo strokovne izpite zdravstveni delavci in sodelavci pripravniki s srednjo izobrazbo, pooblastilo za izvajanje strokovnih izpitov za poklice:

 • tehnik zdravstvene nege,
 • laboratorijski tehnik,
 • farmacevtski tehnik,
 • bolničar.

Obrazci in predpisi:

Program strokovnega izpita za poklic tehnik zdravstvene nege

Koordinator za strokovne izpite v sbi

Gordana Peroša, dipl. m. s.
Elektronska pošta: gordana.perosa@sb-izola.si
Uradne ure: vsak delovnik od 8. do 12. ure
Tel: 051/280-357

Prijave na strokovni izpit poslati na naslov s pripisom „za strokovni izpit“:

Splošna bolnišnica Izola
Polje 40
6310 Izola

Program strokovnega izpita za poklice: tehnik zdravstvene nege/tehnica zdravstvene nege, farmacevtski tehnik/ca, laboratorijski tehnik/ce in bolničar/ka - negovalec/negovalka

 1. Strokovne vsebine poklicnega področja
 2. Izbrane vsebine nujne medicinske pomoči
 3. Področna zakonodaja

Datumi za strokovne izpite v letu 2020:

21. 1. 2020

25. 2. 2020

24. 3. 2020

21. 4. 2020

26. 5. 2019

23. 6. 2020

22. 9. 2020

20. 10. 2020

24. 11. 2020

17. 12. 2020

 • Izpiti potekajo vsak mesec, razen v juliju in avgustu.
 • Prijave zbiramo do 10. v mesecu za opravljanje strokovnega izpita v istem mesecu
 • Prijava na strokovni izpit se vloži na obrazcu. Prijavi je potrebno priložiti dokazilo o doseženi ravni in vrsti izobrazbe in list pripravništva in praktičnega usposabljanja, iz katerega mora biti časovno in vsebinsko razviden potek programa pripravništva, uspešno opravljen preizkus praktičnega znanja in mnenje mentorja o pripravnikovi usposobljenosti.
 • V kolikor ob prijavi niso plačani stroški strokovnega izpita ali ni predložena popolna vloga z vsemi dokazili, lahko kandidat pristopi k strokovnemu izpitu šele v naslednjem roku, če vlogo dopolni oziroma so stroški poravnani v roku za prijavo na naslednji strokovni izpit.

Zdravstvena nega

Navodila prejmete pri kontaktni osebi:

Suzana Matejčić, dipl. m. s.
suzana.matejcic@sb-izola.si

Priporočena literatura: strokovne vsebine poklicnega področja - zdravstvena nega

Izbrane vsebine nujne medicinske pomoči

Navodila prejmete pri kontaktni osebi:
Mirsada Osmani, dipl. m. s.

Priporočena literatura:

Osnove kakovosti in varnosti v zdravstvu

Navodila prejmete pri kontaktni osebi:
Ana Rožac, dipl. m. s.

Priporočena literatura:

Področna zakonodaja

Za priprave na strokovni izpit v delu predmeta področna zakonodaja se obrnite na kontaktno osebo:
mag. Mojca Tušek, univ. dipl. prav.

Posamezni predpisi so dostopni tudi na spletni strani SBI:

Priročnik:

Laboratorijski tehnik

Za informacije in seznam priporočene literature se obrnete na:
mag. Klementino Berce po elektronski pošti:

Farmacevtski tehnik

Navodila prejmete pri kontaktni osebi:
Nives Šajn,  mag.farm., spec.

Bolničar- negovalec

Navodila prejmete pri kontaktni osebi:

Suzana Matejčić, dipl. m. s.
suzana.matejcic@sb-izola.si

Priporočena literatura:
Strokovne vsebine poklicnega področja - zdravstvena nega