Strokovni izpiti

OBVESTILO GLEDE STROKOVNIH IZPITOV: KORONA VIRUS (COVID-19)

Glede na izboljšano epidemiološko stanje v državi sta v mesecu juniju 2020 predvidena dva termina za opravljanje strokovnih izpitov. Strokovni izpiti za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce se bodo izvajali v omejenem obsegu in ob upoštevanju vseh preventivnih ukrepov, ki tudi sicer veljajo pri omejevanju širjenja nalezljivih bolezni in ki povzročajo okužbe dihal. Prijave potekajo po spodnjih zapisanih navodilih.

Termini strokovnih izpitov: 

 • 19.1.2021
 • 16.2.2021
 • 16.3.2021
 • 28.4.2021
 • 18.5.2021
 • 14.9.2021
 • 26.10.2021
 • 27.10.2021
 • 16.11.2021
 • 14.12.2021

Ministrstvo za zdravje je Splošno bolnišnico Izola dne, 26. 11. 2015 z Odločbo o določitvi zdravstvenih zavodov, pri katerih opravljajo strokovne izpite zdravstveni delavci in sodelavci pripravniki s srednjo izobrazbo, pooblastilo za izvajanje strokovnih izpitov za poklice:

 • tehnik zdravstvene nege,
 • laboratorijski tehnik,
 • farmacevtski tehnik,
 • bolničar.

Obrazci in predpisi:

Program strokovnega izpita za poklic tehnik zdravstvene nege

Koordinator za strokovne izpite v sbi

Gordana Valjak, dipl. m. s.
Elektronska pošta: gordana.valjak@sb-izola.si
Uradne ure: vsak delovnik od 8. do 12. ure
Tel: 051/280-357

Prijave na strokovni izpit poslati na naslov s pripisom „za strokovni izpit“:

Splošna bolnišnica Izola
Polje 40
6310 Izola

Program strokovnega izpita za poklice: tehnik zdravstvene nege/tehnica zdravstvene nege, farmacevtski tehnik/ca, laboratorijski tehnik/ce in bolničar/ka - negovalec/negovalka

 1. Strokovne vsebine poklicnega področja
 2. Izbrane vsebine nujne medicinske pomoči
 3. Področna zakonodaja

Kandidati boste o novem terminu v najkrajšem možnem času obveščeni po e-pošti.

 • Izpiti potekajo vsak mesec, razen v juliju in avgustu.
 • Prijave zbiramo do 10. v mesecu za opravljanje strokovnega izpita v istem mesecu
 • Prijava na strokovni izpit se vloži na obrazcu. Prijavi je potrebno priložiti dokazilo o doseženi ravni in vrsti izobrazbe in list pripravništva in praktičnega usposabljanja, iz katerega mora biti časovno in vsebinsko razviden potek programa pripravništva, uspešno opravljen preizkus praktičnega znanja in mnenje mentorja o pripravnikovi usposobljenosti.
 • V kolikor ob prijavi niso plačani stroški strokovnega izpita ali ni predložena popolna vloga z vsemi dokazili, lahko kandidat pristopi k strokovnemu izpitu šele v naslednjem roku, če vlogo dopolni oziroma so stroški poravnani v roku za prijavo na naslednji strokovni izpit.

Zdravstvena nega

Navodila prejmete pri kontaktni osebi:

Suzana Matejčić, dipl. m. s.
suzana.matejcic@sb-izola.si

Priporočena literatura: strokovne vsebine poklicnega področja - zdravstvena nega

Izbrane vsebine nujne medicinske pomoči

Navodila prejmete pri kontaktni osebi:
Mirsada Osmani, dipl. m. s.

Priporočena literatura:

Osnove kakovosti in varnosti v zdravstvu

Navodila prejmete pri kontaktni osebi:
Ana Rožac, dipl. m. s.

Priporočena literatura:

Področna zakonodaja

Za priprave na strokovni izpit v delu predmeta področna zakonodaja se obrnite na kontaktno osebo:
mag. Mojca Urbančič, univ. dipl. prav.

Posamezni predpisi so dostopni tudi na spletni strani SBI:

Priročnik:

Laboratorijski tehnik

Za informacije in seznam priporočene literature se obrnete na:
mag. Klementino Berce po elektronski pošti:

Farmacevtski tehnik

Navodila prejmete pri kontaktni osebi:
Nives Šajn,  mag.farm., spec.

Bolničar- negovalec

Navodila prejmete pri kontaktni osebi:

Suzana Matejčić, dipl. m. s.
suzana.matejcic@sb-izola.si

Priporočena literatura:
Strokovne vsebine poklicnega področja - zdravstvena nega