NOSILEC: Andreja Komac, dr. med.

SLOVENSKO ITALIJANSKA GENETSKA MREŽA / NETWORK GENETICO SLOVENO-ITALIANO SIGN

01.11.2011 / 30.10.2014

Glavni cilj projekta SIGN je ustanovitev čezmejnega funkcionalnega centra na področju medicinske genetike z namenom izboljšati dostopnost in kvaliteto genetskih storitev v regiji.