NOSILEC: prim. Jani Dernič, dr. med.

NAJVEČJI PROJEKT ENERGETSKE SANACIJE BOLNIŠNICE V SLOVENIJI DO LETA 2012

01.06.2010 / 31.12.2012

Učinkovita organizacija, dobro sodelovanje – Po skrbnih pripravah in projektiranju je bila energetska sanacija izvedena v dobrih 6 mesecih. – Običajna dejavnost bolnišnice se je ves čas odvijala neprekinjeno, sočasno so potekala gradbena, strojna in elektro-instalacijska dela. – Potekala so redna tedenska usklajevanja zunanjih izvajalcev in notranje koordinacijske skupine, zunanja izvedbena koordinacijska skupina se je

Učinkovita organizacija, dobro sodelovanje
- Po skrbnih pripravah in projektiranju je bila energetska sanacija
izvedena v dobrih 6 mesecih.
- Običajna dejavnost bolnišnice se je ves čas odvijala neprekinjeno,
sočasno so potekala gradbena, strojna in elektro-instalacijska dela.
- Potekala so redna tedenska usklajevanja zunanjih izvajalcev in
notranje koordinacijske skupine, zunanja izvedbena koordinacijska
skupina se je usklajevala 2 do 3-krat tedensko.
Celovit pristop
- Instalacija hladilno-ogrevalnega sistema v strop notranjih prostorov.
- Zamenjava stavbnega pohištva.
- Toplotna sanacijo fasade.
- Optimizacija ogrevalnih sistemov.
- Vgradnja prenosnikov za vračanje toplote.
- Vgradnja generatorja hladu.
- Posodobitev klimatizacijskega sistema.
- Izboljšava pri ventilatorjih in črpalkah.
- Vgradnja frekvenčne regulacije.
- Meritev porabe energije.
- Sanacija razsvetljave.
- Postavitev sistema za izrabo sončne energije.
- Vgradnja toplotnih črpalk.
- Vzpostavitev centralnega nadzorno-krmilnega sistema.

Inovativne tehnološke rešitve
- Integriran objekt – vsi sistemi so povezani in medsebojno soodvisni.
- Trojne instalacije – 30 let star objekt je predelan tako, da izkorišča
domala vso toplotno energijo, ki bi jo sicer izgubili in razumno
uporablja alternativne vire energije.
- Sevalno gretje in hlajenje (aktiven strop) zagotavlja optimalno počutje
ob manjši porabi energije.
- Upravljanje s svetlobo in z vpadom energije v prostore z integracijo
razsvetljave in avtomatiziranega sistema senčenja, ki omogoča tudi
individualne nastavitve.
- Inovativen in integriran sistem vodenja zajema popolnoma vse
vgrajene naprave, omogoča določanje in avtomatsko izvajanje
energetskih strategij ter možnost nastavitve individualnih preferenc.

Dolgoročni učinki
- Stalen nadzor porabe energije.
- Zmanjšana poraba energije.
- Prestrukturiranje energentov: več električne energije, manj
fosfatnega goriva.
- Uporaba obnovljivih virov energije: sončni kolektorji, toplotne črpalke.
- Izboljšano upravljanje in vzdrževanje objekta.