NOSILEC: asist. Peter Golob, dr. med.

INTEGRIRAN PRISTOP K IZBOLJŠANJU NUJNE MEDICINSKE POMOČI NA ČEZMEJNEM OBMOČJU INTEGRAID

28.09.2011 / 27.02.2015

Vpeljati integriran pristop za zagotovitev optimalne oskrbe življenjsko ogroženih pacientov na čezmejnem območju.