Integriran pristop k izboljšanju nujne medicinske pomoči

INTEGRIRAN PRISTOP K IZBOLJŠANJU NUJNE MEDICINSKE POMOČI

07.01.2014 / 28.01.2015

Pred več kot pol stoletja, leta 1957, se je ob nizozemsko-nemški meji zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl mlad Nizozemec. Njegovo življenje bi tedaj lahko rešili, če bi ga lahko odpeljali v nemško bolnišnico, ki je bila oddaljena le nekaj sto metrov, namesto v 100 km splošna oddaljeno nizozemsko bolnišnico. Ta nesreča je botrovala pobudi za ustanovitev prve evropske čezmejne regije, ki je povezala Nemčijo in Nizozemsko.

V izogib podobnim primerom Splošna bolnišnica Izola s partnerji v okviru projekta IntegrAid poglablja sodelovanje pri zagotavljanju urgentne medicinske pomoči na območju med Slovenijo in Italijo. Projekt preko poenotenega usposabljanja, z organizacijskimi spremembami in z uporabo novih tehnologij tlakuje pot do integriranih ukrepov za zagotovitev optimalne oskrbe življenjsko ogroženih pacientov na čezmejnem področju.

Pri projektu, ki ga sofinancira Operativni program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013, poleg Splošne bolnišnice Izola, ki je vodilni partner, sodelujejo še Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zdravstvena domova Ilirska Bistrica in Sežana ter tri italijanske bolnišnice - Azienda U.L.S.S. n. 13 – Mirano – Dolo – Noale, Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti di Trieste” in Azienda Ospedaliero-Universitaria S.Maria della Misericordia iz Vidma.

Projekt se zaključuje februarja 2014.