Program

Standardni projekt IntegrAid

ZAKLJUČNA KONFERENCA

petek, 6. februar 2015, Kongresni center Bernardin, Portorož

Program

15:00  Registracija

15:30  Pozdravni nagovor

 • vodstvo Splošne bolnišnice Izola

15:40  Projekt IntegrAid – uvod

 • asist. Peter Golob, dr.med.

(vodja projekta IntegrAid, Splošna bolnišnica Izola)

15:45  Organiziranost službe nujne medicinske pomoči na sekundarni ravni v Sloveniji in Italiji – razlike in priložnosti (DS 2 in DS 3)

 • Biagio Epifani, dr.med.

(vodja Delovnega sklopa (DS) 2, ULSS13, Mirano, Italija)

 • asist. Peter Golob, dr.med.

(vodja DS 3, Splošna bolnišnica Izola)

16:10  Čezmejne premestitve hudo poškodovanih in kritično bolnih (DS 6)

 • Walter Zalukar, dr.med.

(vodja DS 6, Azienda Ospedaliero-Universitaria »Ospedali Riuniti« di Trieste – Katinara, Italija)

16:30  Usposabljanje na področju urgentne medicine (WP4)

 • Tea Priman, dr.med.

(vodja DS 4, Splošna bolnišnica Izola)

 • Neva Lupinc, dr.med.

(Azienda Ospedaliero-Universitaria »Ospedali Riuniti« di Trieste – Katinara, Italija)

 • asist. dr. Mladen Gasparini, dr.med.

(predstojnik Oddelka za kirurgijo, Splošna bolnišnica Izola)

17:00  Odmor za kavo

17:30  Medicinske telekonzultacije projekta IntegrAid in predstavitev »v živo« (DS 5)

 • projektna skupina IntegrAid

18:00  Kazalniki in administrativno – finančni vidik projekta (DS 1)

 • dr. Katja Štrancar Fatur

(vodja projektne administracije in financ, Splošna bolnišnica Izola)

18:20  Tri leta projekta IntegrAid – pogled projektnih partnerjev

18:50  Zaključne misli

 • asist. Peter Golob, dr.med.

(vodja projekta IntegrAid, Splošna bolnišnica Izola)

 • Organ upravljanja / Skupni tehnični sekretariat

19:00  Druženje s pogostitvijo

Pridržujemo si pravico do spremembe programa.