PROGRAM IN PREZETANCIJE

Standardni projekt / IntegrAid /
Telemedicina – izzivi v urgenci in na čezmejnem območju
petek 20. junija 2014, Kongresni center Bernardin, Portorož

8:30 – 9:30 Registracija
9:30 – 9:40 Pozdravni nagovor
  prim. Jani Dernič, dr. med., asist. Peter Golob, dr. med., Splošna bolnišnica Izola
9:40 – 9:50 Projekt IntegrAid – ideja v praksi
  dr. Katja Štrancar Fatur, Splošna bolnišnica Izola
9:50 – 10:15 Telemedicina – pogled zdravnika
  doc. dr. Matjaž Fležar, dr. med., Klinika Golnik
10:15 – 10:40 Informacijsko – tehnološki vidiki telemedicine
  izr. prof. dr. Dejan Dinevski, univ. dipl. inž. str., Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru
10:40 – 11:05 Pravni vidiki telemedicine
  Odvetniška pisarna Erman
11:05 – 11:25 Diskusija
11:25 – 11:55 Odmor za kavo
11:55 – 12:25 Medicinske telekonzultacije projekta IntegrAid: prve izkušnje & predstavitev »v živo«
  Projektna skupina IntegrAid
12:25 – 12:40 Tehnična rešitev telekonzultacij v okviru projekta IntegrAid (pro et contra)
  dr. Bogdan Dugonik, univ. dipl. inž. el., Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru
12:40 – 12:55 Čezmejni vidik uporabe medicinskih telekonzultacij – kaj gre lahko narobe?
  Projektna skupina IntegrAid
12:55 – 13:10 Telemedicina z vidika varstva osebnih podatkov
  mag. Marko Potokar, državni nadzornik za varstvo osebnih podatkov, Informacijski pooblaščenec
13:10 – 13:25 Projekt Telekap – prve izkušnje
  prof. dr. Bojana Žvan, dr. med., prim., višja svetnica, Univerzitetni klinični center Ljubljana
13:25 – 13:40 Projekt eZdravje v praksi
  mag. Katarina Kralj, univ. dipl. inž. rač. in info., Ministrstvo za zdravje
13:40 – 14:10 Diskusija
14:10 – 15:30 Odmor za kosilo
15:30 – 15:45 Uporaba telemedicine pri razvoju sodelovanja med ponudniki storitev transfuzije krvi in bolnicami v Sloveniji
  Marjeta Maček Kvanka
15:45 – 16:15 Projekt e-health
  dott. Marco Visintin
Vloga telemedicine v vseživljenski rehabilitaciji bolnikov s srčno-žilno boleznijo
  Dorjan Marušič
SIGN
  Borut Peterlin
16:15 – 16:30 Zaključne misli
  Projektna skupina IntegrAid