TELEMEDICINA – IZZIVI V URGENCI IN NA ČEZMEJNEM OBMOČJU

Integriran pristop k izboljšanju nujne medicinske pomoči na čezmejnem območju

Strokovni posvet

TELEMEDICINA – IZZIVI V URGENCI IN NA ČEZMEJNEM OBMOČJU

20. junij 2014, kongresni center Bernardin, Portorož, Slovenija

O TELEMEDICINI IN POSVETU

Zdravstvene zmogljivosti so tudi v Sloveniji in na čezmejnem območju Slovenija – Italija neenakomerno razporejene. Zaradi tega je dostopnost bolnikov do zdravstvene oskrbe neenaka. Razlike pri dostopnosti je mogoče bistveno olajšati tudi s pomočjo telemedicine, tj. z vzpostavitvijo organizacijskih in tehničnih pogojev za zagotavljanje ekspertne pomoči v urgentnih primerih na daljavo. Nujni primeri, pri katerih so potrebna specifična strokovno-medicinska znanja (deficitarnost teh znanj je posledica redkosti posameznih kliničnih primerov) bodo obravnavana s pomočjo čezmejnih in medregijskih skupin strokovnjakov. Ti strokovnjaki iz terciarnih ustanov bodo lahko z vzpostavitvijo sistema telekonzultacij sodelovali pri oskrbi življenjsko ogroženih na daljavo v primerih, ko bi bila takojšnja premestitev pred ukrepanjem za pacienta preveč tvegana ali celo nepotrebna.

Telemedicina je izhodišče tudi za zagotovitev učinkovitejšega premeščanja pacientov med ustanovami v čezmejni regiji – tako med primarnimi (npr. zdravstvena domova Ilirska Bistrica, Sežana) in sekundarnimi (SB Izola) kot med sekundarnimi in terciarnimi (Univerzitetni klinični center Trst, Ljubljana) – znotraj posamezne regije ali med regijami. Gre za primere, ko je premestitev smiselna iz medicinskih razlogov ali v primeru nesreč večjih razsežnosti, ko je potrebno optimalno izkoristiti vse razpoložljive zmogljivosti v čezmejni regiji.

Vabimo vas na strokovni posvet, namenjen vsem zdravnikom in drugim strokovnjakom, ki jih zanima področje telemedicine, zlasti v urgentnih primerih. Na posvetu bodo predstavljeni različni vidiki telemedicine: strokovno-medicinski, pravni in informacijsko – komunikacijski. Prikazani bodo dosežki in izivi projekta IntegrAid pri uporabi telemedicine v urgentnih primerih in na čezmejnem območju. Prikazane bodo nekatere izkušnje s telemedicino v slovenskem prostoru (eZdravje, Telekap) in čezmejno. Svoj pogled na uporabo telemedicine bo predstavil tudi Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije.

Vljudno vabljeni.

S spoštovanjem,

Peter Golob
Katja Štrancar
Programski in organizacijski odbor posveta

Dodatne informacije o strokovnem posvetu, programu, predavanjih ipd. so na voljo v brošuri.

Za morebitna vprašanja, posebne potrebe ali zahteve v zvezi s strokovnim posvetom, vam je na voljo:

Vera Dobravec
E-mail: vera@versus-agencija.si
Tel. Slovenija: + 386 41 604 789
Tel. Italija: + 39 334 81 90 549

Informacije o projektu IntegrAid so na voljo v pdf priponki.