INICIATIVA ZA ZDRAVA DELOVNA MESTA

INICIATIVA ZA ZDRAVA DELOVNA MESTA

01.08.2016

Splošna bolnišnica Izola je v avgustu 2016 pri Gospodarski zbornici Slovenije pristopila k »Iniciativi za zdrava delovna mesta«, katera si prizadeva za izmenjavo izkušenj in dobrih praks prek uveljavljenih metod, zlasti z izboljšanjem organizacije dela in delovnega okolja, spodbujanjem delavcev k udeleževanju zdravih dejavnosti, omogočanjem in spodbujanjem izbire zdravega življenjskega sloga, spodbujanjem osebnostne rasti in razvoja.

Splošna bolnišnica Izola je v avgustu 2016 pri Gospodarski zbornici Slovenije pristopila k »Iniciativi za zdrava delovna mesta«, katera si prizadeva za  izmenjavo izkušenj in dobrih praks prek uveljavljenih metod, zlasti z:

  1. izboljšanjem organizacije dela in delovnega okolja;
  2. spodbujanjem delavcev k udeleževanju zdravih dejavnosti;
  3. omogočanjem in spodbujanjem izbire zdravega življenjskega sloga;
  4. spodbujanjem osebnostne rasti in razvoja.


S strani Gospodarske zbornice Slovenije je bolnišnici podeljen znak PODPORNIK. 

Splošna bolnišnica Izola s tem tudi podpira projekt Projekt »Promocija zdravja – Zdravi od glave do pet«, ki se osredotoča na spremembo načina vodenja, kar  bo prispevalo k boljšemu zdravju zaposlenih in zmanjševanju absentizma ter z neposrednim učinkom na zmanjševanje stroškov delodajalcev in ZZZS.

Način vodenja zelo pomembno vpliva na vzdušje, odnose, organizacijsko kulturo in vedenje v organizaciji.  Pomembno je, da se zaposleni počutijo spoštovane in opažene ter da lahko zadovoljujejo različne potrebe, ki so,  ob dobrem vodenju, v določenem delu skladne s potrebami organizacije. Tak način vodenja zagotavlja zaposlenim občutek varnosti in pripadnosti, kar odločilno vpliva na dobro počutje in zdravje zaposlenih.

Projekt »Promocija zdravja – Zdravi od glave do pet« je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.