CERTIFIKAT »Družini prijazno podjetje«

CERTIFIKAT »DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE«

15.05.2013

Splošna bolnišnica Izola je že 15. 5. 2013 pridobila osnovni certifikat »Družini prijazno podjetje«. Pridobitev certifikata Družini prijazno podjetje je svetovalni ter revizorski postopek, ki pomaga delodajalcem uvajati ukrepe za boljše upravljanje s človeškimi viri s poudarkom na usklajevanju poklicnega in družinskega življenja zaposlenih.

Splošna bolnišnica Izola je že 15. 5. 2013 pridobila osnovni certifikat »Družini prijazno podjetje«.

Za to priznanje je bilo potrebno sprejeti načrt izboljšav (z ukrepi), ki bo v naslednjih treh letih zaživel v organizacijski kulturi bolnišnice.
Ukrepe, ki smo jih sprejeli, so sistematizirani po sedmih delovnih področjih:

  • Delovni čas (prerazporeditev delovnega časa, koriščenje skrajšanega delovnega časa...)
  • Organizacija dela (zmanjšanje težav zaposlenih zaradi tipičnih obremenitev na delovnem mestu)
  • Politika informiranja in komuniciranja (izboljšanje komunikacije s pomočjo obstoječih in novih komunikacijskih orodij)
  • Veščine vodstva (strategija/filozofija vodenja)
  • Razvoj kadrov (vodenje letnih razgovorov z vidika usklajevanja poklica in zasebnega življenja)
  • Storitve za družine (novoletno srečanje otrok zaposlenih, z obdarovanjem.
  • Izboljšanje storitev javnega prevoza do SB Izola (z ureditvijo mestnega in primestnega prometa)