Izobraževalni dnevi Splošne bolnišnice Izola

Splošna bolnišnica Izola je 22. oktobra 2015 pričela s prvim predavanjem v sklopu »Izobraževalni dnevi Splošne bolnišnice Izola«. Predavanja so namenjena zdravnikom družinske medicine, specialistom, specializantom, osebju zdravstvene nege in vsem ostalim, ki jih tema predavanja zanima. Namen srečanj je predstavitev posameznih bolnišničnih dejavnosti, novih metod zdravljenja, teoretičnih izhodišč in novih smernic ter primere dobrih praks. Cilj je izpeljati najmanj 5 srečanj letno s čim večjo udeležbo, hkrati pa povezati primarno in sekundarno zdravstveno dejavnost. Programi so ovrednoteni z licenčnimi točkami pri Zdravniški zbornici Slovenije ter licenčnimi in pedagoškimi točkami pri Zbornici-Zveza.

Do sedaj smo predstavili najbolj aktualne teme na posameznih strokovnih področjih okulistike, uroginekologije, pediatrije, splošne in plastične kirurgije. Na enem izmed srečanj smo predstavili magistrsko nalogo in doktorsko disertacijo dveh zdravnikov specialistov Splošne bolnišnice Izola.

Na 7. srečanju so bile predstavljene aktualne teme kardiološke dejavnosti s poudarkom na motnjah srčnega ritma, rehabilitaciji koronarnega pacienta in predstavitvi koronarnih žilnih opornic. Predstavljena je bila obravnava primera kardiološkega pacienta ter zdravstvena nega pacienta pred in po koronarografiji.

V sredo, 7. junija 2017, se je srečanja »Izobraževalnih dnevov Splošne bolnišnice Izola« udeležilo 104 slušateljev. Udeležencem smo predstavili področje vaskularne kirurgije. Predstavljena je bila kirurška revaskularizacija pri bolnikih z diabetičnim stopalom, sodobne metode zdravljenja krčnih žil, novosti pri znotrajžilnem zdravljenju ter klinična pot za obravnavo bolnikov s povrhnjim venskim popuščanjem.

Naslednje predavanje v sklopu »Izobraževalnih dnevov Splošne bolnišnice Izola« bomo organizirali jeseni.

Vabljeni!

Galerija slik 4.5.2017

Galerija slik 7.6.2017