Strokovna javnost

Spremljanje in zagotavljanje razvoja stroke je v zdravstveni dejavnosti bistvenega pomena za uspešno zdravljenje. Splošna bolnišnica Izola s spodbujanjem strokovnega izobraževanja in razvoja zaposlenih zagotavlja kompetentne kadre, ki izvajajo zdravstveno oskrbo pacientov po sodobnih smernicah in metodah. Naši zdravstveni delavci in sodelavci se usposabljajo in nadgrajujejo svoje znanje doma in v tujini.