SVET ZAVODA SB IZOLA

SB Izola upravlja svet zavoda, ki ima 7 članov. Svet zavoda sestavljajo predstavniki:

 • ustanovitelja: 4 člani
 • delavcev: 1 član
 • Občine Koper: 1 član
 • zavarovancev: 1 član.

ČLANI SVETA ZAVODA SB IZOLA

Predstavniki ustanovitelja
 • Aldo Brundula, predsednik
 • Flori Banovac, članica
 • Boris Marzi, član
 • Darko Grgič, član
Predstavnik zaposlenih
 • Peter Repnik, namestnik predsednika
Predstavnik mesta Koper
 • Gašpar Gašpar Mišič, član
Predstavnik zavarovancev
 • Rado Pišot, član

Predstavnike ustanovitelja imenuje Vlada Republike Slovenije. Predstavnika delavcev volijo zaposleni v SB Izola.  Predstavnika Občine Koper imenuje Občinski svet Mestne občine Koper. Predstavnika zavarovancev imenuje ZZZS. Predsednika sveta SB Izola se izvoli med predstavniki ustanovitelja, namestnik predsednik pa je predstavnik zaposlenih.