Promocija zdravja

SLOVENSKA MREŽA ZA PROMOCIJO ZDRAVJA V BOLNIŠNICAH

Slovenska mreža za promocijo zdravja v bolnišnicah, katere članica je tudi Splošna bolnišnica Izola, deluje od novembra 2011 dalje. Ustanovljena je z namenom, da bi zdravstvena služba presegla svojo kurativno vlogo in pričela pri obravnavi primerov s sistematičnim dodajanjem načel promocije zdravja, preprečevanja bolezni in rehabilitacije. Vzpostavitev nacionalne mreže vseskozi aktivno spremlja in podpira Ministrstvo za zdravje in Urad Svetovne zdravstvene organizacije v Sloveniji.

 

PROMOCIJA ZDRAVJA, KI SE IZVAJA V BOLNIŠNICI, ZAJAME:
  • promocijo zdravja v kliničnem okolju,
  • promocijo zdravja za zaposlene,
  • spodbujanje zdravih odločitev (podpora okolju),
  • krepitev zdravja lokalne skupnosti.

 

Promocija zdravja v kliničnem okolju zajema proces, ki vključuje pristope preprečevanja bolezni ali njenih zapletov preko vzgoje za zdravje in zdravstvene vzgoje. Poleg splošnih navodil o zdravem življenjskem slogu, vključuje tudi pridobivanje specifičnih znanj in veščin za učinkovito samoobvladovanje bolezni in doseganje zadovoljive z zdravjem povezane kakovosti življenja bolnikov.

Zdravstvena vzgoja postaja sestavni del vsakodnevnega dela zdravstvenih delavcev kot pomoč v procesu zdravljenja, preprečevanja posledic ali zapletov že prisotne bolezni in razvija veščine za njeno obvladovanje. Nadgradnjo zdravstvene vzgoje predstavlja »vzgoja za zdravje«, ki na tak način postaja nepogrešljivi del promocije zdravja.

 

PROMOCIJA ZDRAVJA ZA ZAPOSLENE

Predstavlja ciljane aktivnosti in ukrepe, ki se izvajajo se z namenom ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega zdravja zaposlenih. S skupnimi prizadevanji izboljšujemo delovne razmere dobro počutje zaposlenih, izboljšujemo komunikacijo, medosebne odnose, voditeljstvo, navajamo na zdrav življenjskega slog. Rezultati so povezani s spremembami vedenj zaposlenih.

 

KREPITEV ZDRAVJA LOKALNE SKUPNOSTI IN SPODBUJANJE ZDRAVIH ODLOČITEV

Bolnišnica vseskozi izvaja odmevne ciljane aktivnosti: zdravstveno vzgojni programi v bolnišnici in v lokalnem okolju, osveščanje splošnega prebivalstva o zdravem življenjskem slogu in preprečevanju/obvladovanju najpogostejših kroničnih bolezni, organizacija preventivnih prireditev z namenom osveščanja prebivalstva in odkrivanja bolezenskih stanj ipd.