Politika zbiranja javnih naročil

Splošna bolnišnica Izola je kot pravno organizacijska oblika javnega zavoda, upoštevajoč Zakon o javnem naročanju (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/15) javni naročnik in je posledično zavezana k izvajanju postopkov oddaje javnih naročil pri nabavi blaga, naročanju storitev oz. gradenj.

Na naslednjih straneh si lahko ogledate objave posameznih javnih naročil in v kolikor med njimi prepoznate tudi Vaše izdelke, ponudbo Vaših storitev ali gradenj, se veselimo sodelovanja z Vami.

ZAKONI:

  • Zakon o javnem naročanju (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/15)
  • Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN, Uradni list RS, št. 90/14)
  • Zakon o javnih financah (ZJF, Uradni list RS, št. 96/15)

INTERNI AKTI:

  • Finančni načrt za posamezno proračunsko leto

Na strani Aktualno so objavljena nekatera aktualna t.im. evidenčna naročila, za katera glede na ocenjeno vrednost ni potrebno izvesti postopka javnega naročanja ter aktualna javna naročila (katerih vrednost je enaka ali višja od mejnih vrednosti za uporabo Zakona o javnem naročanju) z vso dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.