Organiziranost

Nives Šajn, mag. farm., spec.

VODJA BOLNIŠNIČNE LEKARNE

Maja Turk

TAJNIŠTVO ZAVODA

Dušan Deisinger, dr. med.

V.D. STROKOVNEGA DIREKTORJA

Mag. Radivoj Nardin

DIREKTOR ZAVODA

Mag. Dragica Blatnik, dipl. m. s.

Pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege in oskrbe

Loredana Mejak, dipl. upr. org.

Vodja zdravstvene administracije

Klavdija Koren, univ. dipl. ekon., preiz. rač.

Finančno računovodski odsek

Vera Savič, dipl. ekon.

Odsek za nabavo

Tea Jelačić, dipl. ekon. (UN)

Javna naročila

Mag. Nevenka Romih, univ. dipl. ekon.

Odsek za planiranje, razvoj in usmerjanje poslovanja

Mag. Mojca Tušek, univ. dipl. prav., spec. za menedž.

V. d. pomočnica direktorja za pravne zadeve

Marko Markežič

Vodja službe informatike in tehničnega vzdrževanja

Nives Rener, univ. dipl. ekon.

Enota za kakovost

ODDELEK ZA KIRURGIJO

asist. dr. Mladen Gasparini, dr. med.

Predstojnik oddelka za kirurgijo

ODDELEK ZA GINEKOLOGIJO IN PORODNIŠTVO

Janja Zver Skomina, dr. med.

Predstojnica oddelka za ginekologijo in porodništvo

ODDELEK ZA INTERNO MEDICINO

prim. Jani Dernič, dr. med.

Predstojnik oddelka za interno medicino

ODDELEK ZA PEDIATRIJO

Alenka Stepišnik, dr. med.

Predstojnica oddelka za pediatrijo

URGENTNI CENTER IZOLA (UCI)

asist. Peter Golob, dr. med.

Predstojnik oddelka Urgentni center Izola (UCI)

ODDELEK MEDICINSKIH SLUŽB

Mag. Edvina Gregorič, dr. med.

Predstojnica oddelka medicinskih služb