KARDIOLOŠKA REHABILITACIJA

Poročanje o številu bolnikov, ki so zaključili obravnavo v programu ambulantne kardiološke rehabilitacije v obdobju od 1.1.2019 do 31.12.2019 (17. člen priloge BOL Splošnega dogovora 2019)

 

Nizko ogroženi bolniki:

število bolnikov, ki so imeli 36 ali več obiskov:

0

število bolnikov, ki so imeli 24 ali več obiskov:

0

število bolnikov, ki so imeli 12 ali več obiskov:

0

število bolnikov, ki so imeli 11 ali manj obiskov:

0

SKUPAJ

0

 

 

Visoko ogroženi bolniki:

število bolnikov, ki so imeli 36 ali več obiskov:

6

število bolnikov, ki so imeli 24 ali več obiskov:

1

število bolnikov, ki so imeli 12 ali več obiskov:

0

število bolnikov, ki so imeli 11 ali manj obiskov:

0

SKUPAJ

7

 

prim. Jani Dernič, dr. med.
Predstojnik oddelka za Interno medicino