KARDIOLOŠKA REHABILITACIJA

Poročanje o številu bolnikov, ki so zaključili obravnavo v programu ambulantne kardiološke rehabilitacije v obdobju od 1.1.2019 do 31.12.2019 (17. člen priloge BOL Splošnega dogovora 2019)

 

Nizko ogroženi bolniki:

število bolnikov, ki so imeli 36 ali več obiskov:

0

število bolnikov, ki so imeli 24 ali več obiskov:

0

število bolnikov, ki so imeli 12 ali več obiskov:

0

število bolnikov, ki so imeli 11 ali manj obiskov:

0

SKUPAJ

0

 

 

Visoko ogroženi bolniki:

število bolnikov, ki so imeli 36 ali več obiskov:

6

število bolnikov, ki so imeli 24 ali več obiskov:

1

število bolnikov, ki so imeli 12 ali več obiskov:

0

število bolnikov, ki so imeli 11 ali manj obiskov:

0

SKUPAJ

7

 

prim. Jani Dernič, dr. med.
Predstojnik oddelka za Interno medicino


Poročanje o številu bolnikov, ki so zaključili obravnavo v programu ambulantne kardiološke rehabilitacije v obdobju od 1.1.2020 do 31.12.2020 (17. člen priloge BOL Splošnega dogovora 2020)

 

Nizko ogroženi bolniki

Visoko ogroženi bolniki

Vsi skupaj

 

število bolnikov, ki so imeli 36 ali več obiskov:

1

6

7

število bolnikov, ki so imeli 24 ali več obiskov:

11

13

24

število bolnikov, ki so imeli 12 ali več obiskov:

0

1

1

število bolnikov, ki so imeli 11 ali manj obiskov:

0

0

0

SKUPAJ

12

20

32

Opombe:

  • 13 bolnikov je bilo vključenih v rehabilitacijo pa zaradi epidemioloških razmer še niso končali z rehabilitacijo – zaključeni bodo v letu 2021.
  • 2 sta bila obravnavana samo enkrat, pa z rehabilitacijo nismo nadaljevali.

Podatke pripravil: Tinkara Ravnikar, dr.med.

                               spec. interne med., kardiologije in vaskularne med.

 

prim. Jani Dernič, dr. med.
Predstojnik oddelka za Interno medicino