Kakovost

KAKOVOST: DINAMIČNA VREDNOST

Sodobne smernice glede zagotavljanja kakovosti v zdravstvu presegajo okvir posameznih zdravstvenih storitev. Zato so naša prizadevanja usmerjena v oblikovanje celostne zdravstvene oskrbe, ki postavlja v središče pacienta in njegove potrebe. S procesnim pristopom, timskim delom in nenehnimi izboljšavami želimo našim pacientom zagotoviti optimalno zdravstveno obravnavo. Zavedamo se, da je merilo za kakovost našega dela zadovoljstvo pacienta in koristnost, ki jo zazna po opravljeni zdravstveni obravnavi.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURE ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI IN VARNOSTI ZDRAVSTVENE OBRAVNAVE V SPLOŠNI BOLNIŠNICI IZOLA

PRIDOBLJENI CERITIFIKATI:

  • V skladu z Nacionalno strategijo za kakovost in varnost v zdravstvu za obdobje 2010 – 2015, je Splošna bolnišnica Izola 9. julija 2013 pridobila 3 letni certifikat mednarodne akreditacije za bolnišnice po standardu DNV. Certifikat je na podlagi uspešno opravljenih obdobnih presoj veljal do 9. julija 2016.
  • Certifikat “Družini prijazno podjetje”, ki ga je Splošna bolnišnica Izola prejela maja 2013, je bil razvit kot eno izmed orodij za učinkovito in kvalitetno upravljanje s človeškimi viri znotraj organizacije.
  • HACCP – na podlagi mednarodno priznane metode za zagotavljanje varne prehrane, se izvajanje in vzdrževanje sistema varne prehrane verificira 4 krat letno z zunanjimi izvajalci.
  • Splošna bolnišnica Izola je 5. julija 2016 pridobila mednarodni certifikat ISO 9001:2008 za dejavnost celovite bolnišnične, specialistično ambulantne, diagnostične in urgentne zdravstvene oskrbe na sekundarni ravni, z veljavnostjo do 14. septembra 2018 ob uspešno opravljenih obdobnih presojah.
  • V zadnjem četrtletju leta 2016 Splošna bolnišnica Izola načrtuje izvedbo novega 3 letnega obdobja mednarodnih akreditacijskih presoj.