Napotitev pripravnikov in študentov

Napotitev pripravnikov za poklic tehnik zdravstvene nege


Izvajanje pripravništva za poklic Tehnik zdravstvene nege je določeno v Pravilniku o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti, Uradni list RS, št. 33/0438/06,84/09107/10 – ZPPKZ, 42/12 in 4/15, Odredbi o programu pripravništva in strokovnega izpita za poklic tehnik zdravstvene nege/tehnica zdravstvene nege (Uradni list RS, št. 10/12) in z medsebojnimi pravicami in obveznostmi v pogodbi, ki jo skleneta Javni zavod, ki zaposluje pripravnika ter Učni zavod (v nadaljevanju splošna bolnišnica Izola, SBI).

Pripravnik se v Splošni bolnišnici Izola lahko usposablja na kirurški, internistični dejavnosti ter urgenci.

 

Administrativni sprejem


Delodajalec izpolni »Napotnico za napotitev pripravnika na usposabljanje«, ki vsebuje podatke, ki so podlaga za dogovor o usposabljanju med pripravnikom ter Splošno bolnišnico Izola.

 

Navodila napotnemu zavodu in pripravnikom


V Splošni bolnišnici Izola smo iz vidika zagotavljanja strokovne, varne in kakovostne celostne obravnave pacientov, spodbudnega ter prijetnega delovnega okolja zaposlenim in vsem, ki se vključujejo v usposabljanje, sprejeli določene normative:

  • na usposabljanja ne sprejemamo pripravnike za krajše obdobje od 28 dni,
  • minimalno obdobje usposabljanja iz posameznega področja je 28 dni.Podrobnejša navodila pripravniku v pomoč skozi usposabljanje: »Navodila pripravnikom«.

 

Napotitev študentov zdravstvene nege, dietetike, ortotika in protetike


Študenti lahko po predhodnem dogovoru, med bolnišnico in učnim zavodom, opravljajo klinično prakso ter praktično usposabljanje v poletnem času oz. po dogovoru.