Kadri

V bolnišnici cenimo dodano vrednost, ki jo k poslovanju bolnišnice prispevajo zaposleni.

Osnovni namen strategije človeških virov je doseči učinkovito uporabo (zavzetost) vseh sposobnosti (potencialov) zaposlenih z namenom, da uresničimo cilje bolnišnice, pričakovanja pacientov in financerja. Pomembna sestavina naše kadrovske politike je pripadnost in lojalnost bolnišnici. Iz poslovne kulture bolnišnice izhaja poudarek na etičnosti pri delu in želenem vedenju, dobrih medsebojnih odnosih in učinkovitem komuniciranju v in izven bolnišnice.


Izbor kadra

Običajne rasti bolnišnice ni mogoče doseči brez novega zaposlovanja. Iskanje in izbira novih sodelavcev za bolnišnico predstavlja velik izziv. V proces kadrovanja in izbor najprimernejšega kandidata vlagamo veliko časa, znanja in potrpljenja.


Prijava na prosto delovno mesto

Prosta delovna mesta objavljamo na spletnem portalu Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje in spletnem portalu bolnišnice. Kandidati, ki se želijo prijaviti, morajo dosledno upoštevati, da vlogo za zaposlitev dostavijo pošljejo v roku, obenem morajo priložiti vsa zahtevana dokazila: potrdila o strokovni izobrazbi, življenjepis (CV), priporočila, in druga dokazila, ki so navedena na objavi prostega delovna mesta. Vlogo za zaposlitev pošljejo po redni pošti.

V izbirnem postopku obravnavamo izključno popolne vloge. Kandidate, ki jih želimo osebno spoznati, povabimo na usmerjen pogovor, ki vključuje tudi testiranje in osebno predstavitev. Kandidati, kateri se uvrstijo v najožji krog običajno pošljemo še na psihološko testiranje.

Vse kandidate vedno pisno obvestimo o izidu.