Donacije

Donatorska sredstva so pomemben vir prihodka, ki ga bolnišnica namenja za nakup medicinske opreme in pripomočkov ter za pridobivanje novih strokovnih znanj.

Pravne osebe lahko finančna sredstva darujejo na podlagi donatorske pogodbe, fizične osebe pa z direktnim nakazilom na podračun enotnega zakladniškega računa, odprtega pri Upravi za javne prihodke.

Številka računa : SI56 0110 0603 0277 118 z navedbo namena nakazila CHAR.

Informacije o donacijah lahko dobite tudi v finančno računovodski službi Splošne bolnišnice Izola.

2011 – 2015
Vinakoper d.o.o. 11.052,00 €
Vinakoper d.o.o. 10.230,00 €
Vinakoper d.o.o. 8.776,20 €
Stepančič Bruno s.p. 1.169,09 €
Genos d.o.o. 1.000,00 €
Luka Koper d.d. 1.000,00 €
Banka Koper d.d. 150,00 €
Gea Managment d.o.o. 500,00 €
Pittarosso d.o.o. 500,00 €
Mantea d.o.o. 200,00 €
Kud Luka Koper 40,00 €
Filko Filiput Darko s.p. 622,20 €
2016
Nova Ljubljanska Banka d.d. 9.233,00 €
Fmm d.o.o. 229,99 €
2017
Petrol d.d. 400,00 €
Rdeči Križ 3.500,00 €
Radio Capris d.o.o. 1.000,00 €
Sindikat Splošna plovba Portorož 754,88 €
Vinakoper d.o.o. 18.000,00 €
2018
Radio Capris d.o.o. 1.000,00 €
Radio Capris d.o.o. 400,00 €
Petrol d.d. 400,00 €
Petrol d.d. 600,00 €
MERIT HP D.O.O. 3.000,00 €
Triglav 1.000,00 €
2019
Vinakoper 19.800,00 €
Novartis 300,00 €
2020
zapuščina po pok. Evelini Kozlovič 298.780,00 €
Vinakoper  d.o.o.  19.605,00 €
Rimc Mehanooptika d.o.o. 12.017,00 €
T.P.G. Logistika d.o.o. 5.414,00 €
Rotarijski Klub Koper 4.800,00 €
Harvey Norman d.o.o. 2.432,00 €
Komunala Izola d.o.o. 1.000,00 €
Big Bang d.o.o. 598,00 €
Atlantic Trade d.o.o. 536,00 €
Aslog d.o.o. 400,00 €
Abbott d.o.o. 320,00 €
Mediproma B.V. 300,00 €
Big Bang d.o.o. 190,00 €
Generali Zavarovalnica d.d. 100,00 €
VSEM DONATORJEM SE ISKRENO ZAHVALJUJEMO!!!