Pravno obvestilo

Vsebine, objavljene na spletnih straneh »https://sb-izola.si/«, so predmet varstva avtorskih in drugih sorodnih pravic ter vseh oblik intelektualne lastnine. Nekatere informacije objavljene na teh spletnih straneh so informacije javnega značaja.

Uporabnikom so na voljo le za njihovo uporabo, vendar ne z namenom uporabe v komercialne ali kakšne druge pridobitne namene. Pri njihovi uporabi je treba navesti vir, ob tem pa je potrebno ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati.

Splošna bolnišnica Izola se bo na vse načine trudila, da zagotovi najbolj točne in najnovejše podatke na teh spletnih straneh, vendar ne prevzema nobenih jamstev za njihovo točnost in ažurnost.

Objavljene informacije ne morejo nadomestiti obiska pri osebnem zdravniku in niso namenjene diagnosticiranju bolezni. Uporabniki vse objavljene informacije uporabljajo na lastno odgovornost. Niti Splošna bolnišnica Izola niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij objavljenih na tem spletnem mestu. Kakršne koli napake ali pomanjkljivosti so nenamerne in avtorji za njih ne odgovarjajo. Ob napotitvi uporabnikov na druga spletna mesta Splošna bolnišnica Izola ne prevzema nikakršne odgovornosti za njihovo vsebino.

Splošna bolnišnica Izola si pridržuje pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve vsebin na spletni strani (v celoti ali delno) brez predhodnega opozorila.

Obvestilo o zasebnosti in o varovanju osebnih podatkov

Namen tega obvestila je vaša seznanitev z vsemi informacijami za uresničevanje vaših pravic v zvezi z osebnimi podatki, ki jih obdeluje Splošna bolnišnica Izola, sedež: Polje 40, 6310 Izola, matična št.:1399632000, davčna št.:SI79007589, kot upravljavec osebnih podatkov, pridobljenih preko obrazca »Naroči pregled ali preiskavo« in e-naslova: info@sb-izola.si. Te podatke bo Splošna bolnišnica Izola skrbno varovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter uredbo GDPR. Ta izjava o zasebnosti se nanaša zgolj na osebne podatke, ki jih Splošna bolnišnica Izola pridobi na zgoraj navedena načina.

Te spletne strani lahko obiščete brez navedbe svojih osebnih podatkov. Navedba osebnih podatkov je potrebna le, če se naročate na pregled ali preiskavo preko obrazca »Naroči pregled ali preiskavo« ali nas kontaktirate preko e-naslova: info@sb-izola.si. 

Osebni podatki, ki jih na ta način pridobi Splošna bolnišnica Izola so:

  • Ime in priimek
  • Elektronski naslov
  • Številka eNapotnice
  • Datum rojstva
  • Številka kartice zdravstvenega zavarovanja  ZZZS (zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije)
  • Naslov prebivališča
  • Telefonska številka

Osebni podatki, prejeti z uporabo obrazca za naročanje na pregled in preiskavo, se uporabljajo predvsem za komunikacijo glede potrditve pregleda ali preiskave, za samo izvedbo pregleda ali preiskave ter za morebitno nadaljnjo komunikacijo v zvezi z izvedbo pregleda ali preiskave. Splošna bolnišnica Izola lahko podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz na podlagi zakonitega interesa, da vam bo lahko v nadaljevanju zagotavljala boljše storitve. 

Vsi omenjeni podatki, se na strežniku Splošne bolnišnice Izola shranjujejo trajno.

Splošna bolnišnica Izola spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo osebne podatke, pridobljene preko teh spletnih strani skrbno varovala in jih brez vaše privolitve ne bo posredovala tretji nepooblaščeni osebi oziroma jih uporabila v druge namene. Vaše osebne podatke bodo uporabljali zgolj zaposleni pri Splošni bolnišnici Izola za potrebe izvajanja zdravstvenih storitev.

Ker obstajajo na teh spletnih straneh določene povezave na druge, zunanje spletne strani, ki niso neposredno vezane na Splošno bolnišnico Izola, slednja ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh drugih spletnih straneh.

Podatki, ki jih Splošna bolnišnica Izola zbira in obdeluje, bodo razkriti v primeru, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje njenih zakonitih interesov.

Splošna bolnišnica Izola se zavezuje, da bo po svojih najboljših možnih močeh varovala podatke in zasebnost obiskovalcev teh spletnih strani. Da bi preprečila nepooblaščen dostop do pridobljenih podatkov ali njihovo razkritje, ohranila natančnost osebnih podatkov in zagotovila njihovo ustrezno uporabo, Splošna bolnišnica Izola uporablja ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje podatkov, ki jih zbira, ne more pa izključiti morebitne zlorabe podatkov, saj internet ni popolnoma varen in predvidljiv medij, kljub vsem ustreznim ukrepom varnosti.

Pravico imate, da na lastno zahtevo in brezplačno prejmete informacije o tem, katere vaše osebne podatke Splošna bolnišnica Izola shranjuje. Nadalje imate pravico zahtevati popravke, izbris ali prepoved uporabe nepravilnih podatkov. V določenih okoliščinah utegne biti izbris podatkov v nasprotju z zakonskimi predpisi, še posebej, če so podatki namenjeni za računovodske in knjigovodske namene, zato v takšnem primeru Splošna bolnišnica Izola vaši zahtevi po izbrisu podatkov žal ne bo mogla ugoditi.

Kadarkoli lahko zahtevate:

• Popravek svojih osebnih podatkov s posredovanjem pisne zahteve na naslov info@sb-izola.si. 

• Trajen izbris osebnih podatkov, ki jih Splošna bolnišnica Izola o vas, s posredovanjem pisne zahteve na naslov info@sb-izola.si.

• Izvoz in vpogled do osebnih podatkov v elektronski obliki, ki jih Splošna bolnišnica Izola hrani o vas, s posredovanjem pisne zahteve na naslov info@sb-izola.si.

Uporaba piškotkov

O politiki piškotkov si lahko preberete več na naši spletni strani, na povezavi https://sb-izola.si/obvestilo-o-piskotkih/. 

Obvestilo je objavljeno na spletnih straneh Splošne bolnišnice Izola in začne veljati 1. 7. 2018.

Vse pravice pridržane.