Dodatna merila za uvrstitev na čakalni seznam

Splošna bolnišnica Izola je sprejela Akt o dodatnih merilih za uvrstitev na čakalni seznam na podlagi tretjega odstavka 7. člena Pravilnika o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah (Uradni list RS, št. 3/18).

Z namenom zagotavljanja kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave oziroma preprečevanja poslabšanja zdravstvenega stanja pacientov so določena dodatna merila za uvrstitev na čakalni seznam, za zdravstvene storitve:

 

Kriteriji za triažo - Dermatovenerološka dejavnost

Kriteriji za triažo - Pregled ščitnice – prvi (vključuje UZ ščitnice, ob indikaciji UZ vodeno tankoigelno biopsijo ščitnice)

Kriteriji za triažo - Oftalmološka dejavnost

Kriteriji za triažo - Algološki pregled prvi (protibolečinska ambulanta)

Kriteriji za triažo - Revmatološki pregled prvi

 

Akt se po potrebi spreminja in dopolnjuje ter objavlja skladno z veljavno zakonodajo.