Samoplačniške storitve

Samoplačniške zdravstvene storitve so namenjene:
• pacientom, ki nimajo urejenega osnovnega zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji
• pacientom, ki želijo koristiti zdravstvene storitve brez čakalne dobe
• osebam, ki želijo koristiti izbrane zdravstvene storitve za katere nimajo veljavne napotnice
•tujcem

Pacienti, ki se naročijo kot samoplačniki, morajo pred koriščenjem zdravstvene storitve podpisati izjavo o koriščenju samoplačniških/nadstandardnih storitev (OBR COPSOP04 04).

V samoplačniški ambulanti predpisana zdravila in recept za očala ni možno izkoristiti v breme ZZZS, zato jih mora pacient samoplačnik plačati sam.

Splošna bolnišnica Izola nudi samoplačniške storitve v naslednjih enotah:

 1. Samoplačniška travmatološka ambulanta
  e-mail:   narocanje.kirurgija@sb-Izola.si
  Tel.:       +386 5 6606 374
 2. Samoplačniška kardiološka ambulanta
  e-mail:    narocanje.internistika@sb-izola.si
  Tel.:       +386 5 6606 384
 3. Samoplačniške endoskopije in gastroenterološka ambulanta
  e-mail:    narocanje.endoskopije@sb-izola.si
  Tel.:       +386 5 6606 377
 4. Samoplačniška nevrološka ambulanta
  e-mail:   narocanje.nevrologija@sb-izola.si
  Tel.:      +386 5 6606 335
 5. Samoplačniška dermatološka ambulanta
  e-mail:   narocanje.internistika@sb-izola.si
  Tel.:       +386 5 6606 343
 6. Samoplačniška ginekološka ambulanta
  e-mail:    narocanje.ginekologija@sb-izola.si
  Tel.:       +386 5 6606 368
 7. Samoplačniška radiološka dejavnost
  e-mail:   narocanje.radiologija@sb-izola.si
  Tel.:      +386 5 6606 442
 8. Samoplačniška ščitnična ambulanta
  e-mail:     narocanje.nuklearna@sb-izola.si
  Tel.:       +386 5 6606 425
 9. Samoplačniška okulistična ambulanta
  e-mail: narocanje.okulistika@sb-izola.si
  tel: +386 5 6606 353
 10. Dejavnost patologije in citologije
  e-mail:    vivijana.snoj@sb-izola.si
  Tel.:       +386 5 6606 271
 11. Laboratorij za klinično kemijo in hematologijo
  e-mail:     vanja.pahor@sb-izola.si
  Tel.:        +386 5 6606 267

Naročanje


Na samoplačniške zdravstvene storitve se lahko naročite:
• telefonsko, vsak delovni dan med 10. in 12. uro
• po elektronski pošti

Ob naročilu je potrebno sporočiti naslednje podatke:
• vrsto izbrane samoplačniške storitve
• željeni okvirni termin izvedbe
• izbranega zdravnika (ni obvezno)

Obveščanje


Z obvestilom po elektronski ali navadni pošti vas bomo seznanili z:
• datumom in uro pregleda, preiskave ali posega
• oznako prostora v bolnišnici, kjer se morate zglasiti
• imenom zdravnika, ki vas bo pregledal oz. zdravil
• potrebnimi navodili v zvezi s pregledom, posegom ali preiskavo

Pregledi, preiskave, posegi

Samoplačniški pregledi, preiskave in posegi se izvajajo praviloma izven rednega delovnega časa (popoldne ter ob sobotah in nedeljah). Izjeme so možne v primerih,  kadar bi obravnava izven rednega delovnega časa pomenila večje tveganje za zdravje pacienta.

Dokumentacija


Vsi samoplačniški pregledi in preiskave se dokumentirajo enako kot ostale zdravstvene obravnave, zato so zapisi in dokumentacija o samoplačniških storitvah na voljo za kasnejše pregledovanje in tiskanje. V dokumentaciji je pacient naveden kot »samoplačnik«.

Pravice


Glede pravic so samoplačniki izenačeni z pacienti, ki uveljavljajo zdravstvene storitve v okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja. Prednost glede dostopnosti do zdravstvene storitve imajo le za tisto storitev, na katero so se naročili kot samoplačnik.

Izvid


Pisni izvid z ugotovljenimi medicinskimi dejstvi boste prejeli praviloma takoj oz. najkasneje v petih delovnih dneh po opravljenem pregledu, preiskavi oz. operaciji.

Plačilo storitev


Samoplačnik mora svoje finančne obveznosti poravnati na dan, ko je bila zdravstvena storitev opravljena. V primeru samoplačniškega operativnega posega mora pacient na podlagi predračuna položiti akontacijo pred posegom. V kolikor ima samoplačnik za izbrano zdravstveno storitev sklenjeno ustrezno nadstandardno zavarovanje, je potrebno predložiti zagotovilo zavarovalnice, da bo krila stroške zdravstvene storitve.

Pritožbe


Samoplačnik, ki ni bil zadovoljen z izvedenimi storitvami se lahko pritoži pristojni osebi za sprejemanje in obravnavo zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic v Splošni bolnišnici Izola, Manci Vadnjal, univ. dipl. teol. ali varuhu pacientovih pravic.

Način plačila


Če ste samoplačnik vas prosimo, da imate zaradi lažje in točnejše pridobitve podatkov s seboj kartico zdravstvenega zavarovanja. V primeru, da ste tuj državljan, morate s seboj obvezno prinesti veljaven osebni dokument, dokazilo o morebitnem sklenjenem nadstandardnem zavarovanju ter zagotovilo zavarovalnice, da bo krila stroške predvidene zdravstvene storitve.

Pacient, ki se zanima za kirurški poseg kot samoplačnik, bo po opravljenem zdravniškem pregledu prejel okvirni predračun. V kolikor se z zneskom in pogoji strinja, mora pred načrtovanim datumom posega vplačati akontacijo po predračunu.

Samoplačniške storitve v Splošni bolnišnica Izola lahko poravnate z nakazilom na transakcijski račun št: IBAN SI56 0110 0603 0277 118 Banka Slovenije, BIC: BSLJSI2X ali na blagajni Splošne bolnišnice Izola, vsak delovni dan med 7.30 in 20. uro. Izven delovnega časa blagajne je plačilo možno na administrativnem sprejemu v Urgentnem centru Izola. Plačilo lahko izvedete z gotovino ali s kreditinimi karticami Activa, Maestro, Mastercard, Visa ter American Expres.

Cene operativnih posegov veljajo za bolnike uvrščene v razred ASA 1 (brez resnih spremljajočih bolezni). Za bolnike z resnimi spremljajočimi boleznimi (ASA2 in več) se cena določi individualno in je praviloma višja. Za operacije in posege, ki niso vključeni v cenik, se cena določi individualno.

Cene samoplačniških storitev, ki se izvajajo v Splošni bolnišnici Izola so objavljene v Ceniku samoplačniških storitev v Splošni bolnišnici Izola.