Zakon o pacientovih pravicah

Bolnikove dolžnosti


Čl. 54 Zakona o pacientovih pravicah

Za doseganje kakovostne in varne zdravstvene oskrbe je pacient dolžan:

 • dejavno sodelovati pri varovanju, krepitvi in povrnitvi lastnega zdravja,
 • v času bolezni ravnati v skladu s prejetimi strokovnimi navodili in načrti zdravljenja, v katere je ustno oziroma pisno privolil,
 • dati pristojnemu zdravniku in drugim pristojnim zdravstvenim delavcem oziroma zdravstvenim sodelavcem vse potrebne in resnične informacije v zvezi s svojim zdravstvenim stanjem, ki so mu znane in so pomembne za nadaljnjo zdravstveno oskrbo, zlasti podatke o svojih sedanjih in preteklih poškodbah ter boleznih in njihovem zdravljenju, boleznih v rodbini, morebitnih alergijah in zdravilih, ki jih uživa,
 • obvestiti zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce o nenadnih spremembah zdravstvenega stanja, ki se pojavijo med zdravljenjem,
 • biti obziren in spoštljiv do zasebnosti in drugih pravic drugih pacientov ter zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev,
 • spoštovati objavljene urnike, hišni red in predpisane organizacijske postopke izvajalcev zdravstvenih storitev,
 • pravočasno obvestiti izvajalca zdravstvenih storitev o morebitnem izostanku na pregled ali zdravljenje.Zakon o pacientovih pravicah obravnava kršitve naslednjih bolnikovih pravic: • Pravica do dostopa do zdravstvene oskrbe in zagotavljanja preventivnih storitev.
 • Pravica do enakopravnega dostopa in obravnave pri zdravstveni oskrbi.
 • Pravica do proste izbire zdravnika in izvajalca zdravstvenih storitev.
 • Pravica do primerne, kakovostne in varne zdravstvene oskrbe, pravica do spoštovanja pacientovega časa.
 • Pravica do obveščenosti in sodelovanja, pravica do samostojnega odločanja o zdravljenju.
 • Pravica do upoštevanja v naprej izražene volje.
 • Pravica do preprečevanja in lajšanja trpljenja.
 • Pravica do drugega mnenja.
 • Pravica do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo.
 • Pravica do varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov.
 • Pravica do obravnave kršitve pacientovih pravic.
 • Pravica do brezplačne pomoči pri uresničevanju pacientovih pravic.V kolikor menite, da so vam kršene pravice iz Zakona o pacientovih pravicah, lahko podate pisno ali ustno zahtevo.

Za oddajo zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic v Splošni bolnišnici Izola se obrnite na odgovorno osebo.