Pacienti

Zaposleni v naši bolnišnici se trudimo, da bi bilo bivanje v bolnišnici udobno, čim manj boleče in kar se da kratko. Osebje skrbi, da je zdravljenje strokovno, bolniki in svojci pa ste dolžni upoštevati pisna in ustna navodila, ki veljajo v bolnišnici in na posameznih oddelkih.

 

VSAKDO IMA POD ENAKIMI POGOJI IN V SKLADU Z ZAKONOM NASLEDNJE PRAVICE:

  • Pravica do proste izbire zdravnika in zdravstvenega zavoda.
  • Pravica do posvetovanja z ustreznimi specialisti.
  • Pravica izvedeti za diagnozo svoje bolezni, za obseg, način, kakovost rer predvideno trajanje zdravljenja in zdravstvene nege.
  • Pravica dati soglasje za kakršen koli medicinski poseg, o katerem mora biti predhodno seznanjen na razumljiv način.
  • Pravica odklonitve predlaganih medicinskih posegov in postopkov.
  • Pravica do vpogleda v zdravstveno dokumentacijo, ki se nanaša na osebno zdravstveno stanje.
  • Pravica do zaupnosti vseh podatkov in do zasebnosti ter spoštovanja človeškega dostojanstva.