Urgentni center Izola (UCI)

Urgentni center Izola (UCI) je oddelek Splošne bolnišnice Izola, ki združuje sekundarno ambulantno specialistično obravnavo nujnih stanj. Ustanovljen je bil 22.2.2013. Ustanovitev oddelka je sledila načrtom Ministrstva za zdravje o reorganizaciji urgentne službe v Sloveniji. Ti načrti predvidevajo tudi ustanovitev urgentnih centrov vseh splošnih bolnišnicah v Sloveniji.

UCI si prizadeva za vzpostavitev in stalne izboljšave sistema obravnave pacienta z urgentnim stanjem, ki bi nudil kar največjo stopnjo strokovne odličnosti, varnosti, učinkovitosti in racionalnosti diagnostike ter zdravljenja urgentnih stanj. Takšen sistem sestavljajo vnaprej določeni procesi kliničnega dela, jasne odgovornosti in strokovna kompetentnost zaposlenih, sistem dokumentiranja opravljenega dela, sistem upravljanja z materialnimi in človeškimi viri ter nadzor nad kakovostjo dela in kliničnimi tveganji.

Pacienti, ki zahtevajo pregled v urgentnih ambulantah, pa njihova stanja po medicinskih kriterijih niso nujna, bodo obravnavani kot samoplačniki.

asist. Peter Golob, dr. med.

Predstojnik oddelka Urgentni center Izola (UCI)

Mirsada Osmani, dipl. m. s.

GLAVNA MEDICINSKA SESTRA ODDELKA URGENTNI CENTER IZOLA (UCI)

Tajništvo