Strokovno delo

Na Oddelku za pediatrijo obravnavamo in zdravimo akutne in kronične bolezni otrok, ki so domena sekundarne zdravstvene obravnave. Zdravljenje zajema otroke od novorojenčka do 18. leta starosti.

ZDRAVSTVENA VZGOJA IN EDUKACIJA PACIENTOV IN SVOJCEV

Eden od ciljev, ki nas vodijo pri delu na Oddelku za pediatrijo je kvalitetno izvedena in učinkovita zdravstvena vzgoja, ki je pri odraščanju otrok zelo pomembna. Pri mlajših otrocih je zdravstvena vzgoja namenjena njihovim staršem. Poudarek je na aktivnostih kot so prehranjevanje, oblačenje, osebna higiena, zagotavljanje varnosti, zagotavljanje primerne telesne temperature, zagotavljanje primernega življenjskega okolja,…, pri mladostnikih se zdravstveno vzgojno delo razširi še na spolno vzgojo, nevarnosti psihotropnih substanc, nevarnosti pri uživanju alkohola,…

Velikokrat je zdravstvena vzgoja usmerjena v pripravo oziroma stanje po operativnem posegu ali pa na novo odkrito obolenje, ki lahko predstavlja pojav alergije, celjakije, obstipacije, omejitve v prehranjevanju, anoreksije,… Pomemben delež zdravstvene vzgoje je tudi pravilna aplikacija terapije otroku (inhalacijska, antipiretična, antibiotična terapija in načini aplikacije,..)

Zdravstveno vzgojno delo se izvaja še v pediatričnih ambulantah in je ravno tako zelo raznoliko.