Oddelek za pediatrijo

Prva pacientka je bila na otroški oddelek sprejeta julija 1952. Prostore pediatričnega oddelka, so tedaj uredili v samostanu Usmiljenih bratov v središču Kopra, ki je bil zgrajen leta 1452. V tej stavbi je bival otroški oddelek skupaj z ginekologijo in porodnišnico do leta 1997.

Do osamosvojitve Slovenije leta 1991 smo na otroški oddelek sprejemali poleg otrok vseh treh obalnih občin, Ilirske Bistrice, Sežane, Kozine in deloma Postojne, še otroke iz hrvaške Istre do Poreča. Leta 1972 je bilo na oddelek sprejetih 1637 otrok.

Vsa leta je imel oddelek eno najkrajših ležalnih dob v Sloveniji.

Leta 1997 se je otroški oddelek preselil v skupne prostore Splošne bolnišnice Izola. Združila sta se otroški oddelek internističnih strok in kirurški otroški oddelek v skupni Oddelek za pediatrijo. Na oddelku delujeta bolnišnični vrtec in bolnišnična šola.

Še vedno nudimo zdravstveno oskrbo otrokom iz vseh treh obalnih občin in širše okolice, v času poletne sezone pa obolelim otrokom, ki preživljajo počitnice na slovenski in bližnji hrvaški obali, iz vse Slovenije in tujine.

Želimo si, da bi bilo bivanje na našem oddelku prijazno. Trudimo se zagotavljati kakovostno, učinkovito in varno zdravstveno obravnavo ter zadovoljstvo uporabnikov naših storitev ob odpustu iz bolnišnice.

Število postelj oddelka za pediatrijo


Na Oddelku za pediatrijo je 22 postelj namenjenih pediatričnim pacientom in 14 postelj kirurškim pacientom. Poleg tega premoremo še 17 pomožnih ležišč za osebe, ki spremljajo otroka med hospitalizacijo.

Pediatrična zdravstvena nega zajema eno najbolj obširnih področij. Vključuje znanja internistične medicine, infektologije, neonatologije, znanja različnih kirurških strok in pozna posebnosti razvojnih obdobij otroka. Vse našteto pravzaprav opredeljuje vsebino znanja medicinske sestre za delo z otroki. Izvajanje zdravstvene nege zagotavljamo na pediatričnem oddelku, oddelku otroške kirurgije ter v vseh pediatričnih ambulantah. Tako v obdobju zdravja, kot v obdobju bolezni so ob otroku vedno starši ali pa otroku pomembne osebe. Obolenje otroka pri njegovih bližnjih vzbudi občutek nemoči, strahu, žalosti in stres. Vsi ti občutki so močnejši v primeru bolnišničnega zdravljenja. Prav v tem trenutku pomembno pripomore delovanje medicinskih sester, ki zajema razumevanje čustvovanja staršev, predvsem pa nudi z dokazi podprto, kakovostno ter varno zdravstveno nego otroku.

Prav vse zgoraj našteto vsakodnevno vodi zaposlene v zdravstveni negi na Oddelku za pediatrijo Splošne bolnišnice Izola. Delovanje pa je usmerjeno še v vzpostavljanje zaupljivega odnosa, ustvarjanje pozitivne komunikacije in klime med vsemi udeleženci. Na ta način zagotavljamo občutek zadovoljstva in varnosti pri malih pacientih, ki bivajo na našem oddelku, pri njihovih spremljevalcih in ne nazadnje tudi med samimi zaposlenimi.

Ponujamo prijazno okolje ter prijazen odnos do otrok ter njihovih staršev.

Alenka Stepišnik, dr. med.

PREDSTOJNICA ODDELKA ZA PEDIATRIJO

Gordana Ratoša, dipl. m. s.

GLAVNA MEDICINSKA SESTRA ODDELKA ZA PEDIATRIJO

Tajništvo