Urnik

ODDELEK ZA KIRURGIJO

Informacije svojcem daje zdravnik na oddelku osebno od ponedeljka do petka, med 14. in 15. uro.
vsak dan : 14.30 - 17.00

  • Kirurški oddelki: vsak dan med 14.30 in 17.00 uro.
  • Enota intenzivne terapije: vsak dan med 14 in 15 uro.

Za odobritev izrednih obiskov pri bolniku morate pridobiti pisno odobritev lečečega zdravnika.


Posredovanje informacij svojcem


Čas posredovanja informacij na oddelku je od ponedeljka do petka med 13.30 in 14.30 uro. Informacije o zdravstvenem stanju bolnika daje lečeči zdravnik, o zdravstveni negi pa oddelčna diplomirana medicinska sestra. Informacije posredujemo le osebam, ki jih bolnik pooblasti za pridobivanje informacij. V popoldanskem času in dela prostih dnevih (sobota, nedelja, praznik) posredujemo informacije le izjemoma, o čemer odloča dežurni zdravnik. Zaradi varovanja osebnih podatkov se telefonske informacije posredujejo le po dogovoru z lečečim zdravnikom. Posredovanje informacij svojcem bolnikov v Enoti intenzivne terapije poteka v času obiskov.