Strokovno delo

Oddelek za kirurgijo Splošne bolnišnice Izola je sodoben kirurški oddelek, povsem primerljiv s tovrstnimi oddelki doma in po svetu. Razpolaga s 93 posteljami na Odseku za splošno kirugijo ter 12 posteljami na Dejavnosti otorinolaringologije in okulistike.

Letno ambulantno zdravimo preko 47.000 bolnikov in oskrbimo več kot 5.000 hospitalnih bolnikov. V lanskem letu smo operirali 3.300 bolnikov, deloma tudi v dnevni bolnišnici. Skozi vsa leta vztrajno znižujemo ležalno dobo, ki trenutno znaša 4,1 dneva in je ena najnižjih v Sloveniji. Na razpolago imamo sodobno CT in MR diagnostiko ter uveljavljene konzilije, na katerih strokovnjaki različnih strok skupaj poiščejo najboljši in najustreznejši način zdravljenja za konkretnega bolnika, upoštevajoč njegove posebnosti in želje. V sodobno opremljenih operativnih dvoranah opravljamo tudi najzahtevnejše posege ob dobrem sodelovanju z anesteziologi in intenzivisti.

Za tako velik obseg dela je potrebna visoka motiviranost in dosledna strokovnost. Slednja se znotraj bolnišnice kaže v vzpostavitvi in rednem sestajanju konzilijev (za  bolnike z abdominalno in žilno patologijo), rednih sestankih glede obolevnosti in umrljivosti ter rednem poročanju o novostih iz kongresov in izsledkih iz literature. Številne aktivnosti na kirurškem oddelku pa presegajo bolnišnični  okvir. Travmatologi tako sodelujejo v evropskem registru hudo poškodovanih, kjer imajo nadpovprečne rezultate, organizirajo letne seminarje Društva travmatologov Slovenske Istre in Krasa s številno udeležbo, so nosilci ATLS izobraževanja ter aktivno sodelujejo na številnih kongresih doma in v tujini. Abdominalni kirurgi so vključeni v slovenski sistem spremljanja kakovosti operacij žolčnih kamnov, preko katerega so prejeli že uradna priznanja, bili pa so tudi nosilci t. i. prvih »Kirurških večerov« v SBI in številnih predavanj na domačih in tujih kongresih. Žilni kirurgi so vključeni v eno najpomembnejših študij na področju zdravljenja karotidne bolezni (ACST-2), so-organizirali so tudi mednarodno srečanje Adriatic Vascular summit v Portorožu leta 2011 in vsakoletno srečanje »Spoznajmo bolezni srca in ožilja« v Kopru. Dejavnost otroške kirurgije je bila gostiteljica letnega srečanja društva otroških kirurgov v Strunjanu. Kirurški oddelek je vključen tudi v številne čezmejne projekte - kot vodilni partner  v projekt INTEGRAID (katerega vodi asist. Peter Golob, dr. med.) ter kot pridruženi partner pri projektih PANGEA in E-SURGERY NET. Na veliko strokovno angažiranost kaže tudi dejstvo, da je kar sedem kirurgov vpisanih na doktorski študij. Veliko je tudi objav kirurgov v domači in tuji literaturi, nazadnje  avgusta 2012 v najpomembnejši evropski reviji na področju žilne kirurgije.

Delo kirurgov je seveda samo člen v verigi celostne oskrbe bolnika znotraj katere so nepogrešljive medicinske sestre in ostali medicinski in nemedicinski sodelavci. Verjamemo, da je uspeh zdravljenja odvisen od usklajenosti celotnega tima zato skušamo uvajati nova znanja na vseh področjih pri tem pa se zavedamo, da včasih lahko malenkosti naredijo bolniku bivanje prijetnejše in pospešijo njegovo okrevanje. Naša vizija je razvijati sodobno opremljen kirurški center, kjer bomo lahko bolnikom nudili hitro, učinkovito in sodobno strokovno oskrbo, pri tem pa upoštevali posebnosti in želje vsakega posameznika.

Na oddelku za kirurgijo se izvaja tudi zdravstvena vzgoja in edukacija pacientov in svojcev:

Zdravstvena vzgoja in edukacija svojcev bolnikov po poškodbi kolka


Vodja edukacije: Suzana Matejčič dipl. m. s.

Edukacijo svojcev izvajajo: Matejčič Suzana dipl. m . s.

Manuela Zadnik dipl. m. s.

Andrejka Pišek dipl. m. s.

Edukacija se izvaja vsak torek in četrtek med 14. in 16. uro v ambulanti Oddelka za kirurgijo v I. nadstropju SB Izola.

 

Zdravstvena vzgoja in edukacija svojcev in bolnikov s črevesno stomo


Vodja edukacije: Ines Prodan dipl. m. s.

Edukacijo izvajata: Ines Prodan dipl. m. s.

Karmen Jakomin dipl. m. s.

Edukacija se izvaja individualno, po dogovoru z vodjo edukacije.

 

Zdravstvena vzgoja in edukacija svojcev in bolnikov s cistostomo/nefrostomo


Vodja in izvajalka edukacije: Andrejka Pišek dipl. m. s.

Edukacija se izvaja individualno, po dogovoru z vodjo edukacije.

 

Zdravstvena vzgoja in edukacija svojcev in bolnikov z dihalno stomo


Vodja in izvajalka edukacije: Stojka Škrokov, dipl. m. s.

Edukacija se izvaja individualno, po dogovoru z vodjo edukacije.