ODSEK ZA ANESTEZIJO IN REANIMACIJO

  • Vodja dejavnosti: Blaž Peček, dr.med.
  • Odgovorna medicinska sestra: Romana Čuk, dipl.m.s.