DEJAVNOST EIT

  • Vodja dejavnosti: Alja Skr, dr. med.
  • Odgovorna medicinska sestra: Ana Rožac, dipl. m. s.
  • Zdravljenje kritično bolnih, vključno z mehansko podporo življenjskim funkcijam