Oddelek za kirurgijo

Sodobna medicina temelji na vrhunski tehnologiji in diagnostiki vendar na Oddelku za kirurgijo verjamemo, da vsak uspešen oddelek tvorijo predvsem ljudje; zdravniki, medicinske sestre in tehniki, bolničarji, strežnice in drugi, ki vsakodnevno skušajo narediti bivanje za bolnike prijetno, trpljenje znosno, okrevanje hitro in zdravljenje učinkovito. Ni enega samega člena v procesu zdravljenja, ki bi ga lahko izpustili, ne da bi se to vsaj malo poznalo tudi na rezultatu zdravljenja.

Ni mogoče našteti vseh s katerimi vsakodnevno pletemo strokovne in človeške vezi, da bi lahko bolnikom zagotovili standarde zdravljenja, ki so primerljivi s tistim v najbolj razvitih zdravstvenih okoljih. Naše poslanstvo je ohranjati strokovni napredek, pri tem pa imeti vedno v mislih bolnika z njemu lastnimi stiskami, upanji in pričakovanji.

 

ZGODOVINA ODDELKA ZA KIRURGIJO V SBI

Začetki izolske kirurgije segajo v leto 1949, ko je v stavbi mladinskega okrevališča, zgrajeni na konici izolskega polotoka leta 1927, pričela delovati civilna bolnišnica. Kirurško delo v njej je prevzel dr. Štrukelj, sicer kirurg iz Trsta, s svojim asistentom. Pred njegovim prihodom so se bolniki iz primorske regije, potrebni kirurškega zdravljenja, namreč morali odpraviti  v Trst po tovrstno oskrbo. Že naslednje leto sta se mu pridružila eminentna vojna kirurga dr. Pišot in dr. Bervar. Operirali so predvsem akutna kirurška obolenja ter septične zaplete. Leta 1953 je vodenje in strokovni nadzor nad bolnišnico prevzel prof. dr. Božidar Lavrič, takratni predstojnik Kirurške klinike v Ljubljani. V izolsko bolnišnico je za en mesec pošiljal svoje eminentne kirurge (prof. dr. Benedika, prof. dr. Žumra, prof. dr. Derganca, prim. dr. Stareta, prof. dr. Šabca, prof. dr. Košaka in prof. dr. Mullerja), kar je vplivalo na razmah števila in spektra operacij. Leta 1954 je vodenje bolnišnice prevzel dr. Ivo Zidarič, ki je pred tem služboval na Kirurški kliniki v Ljubljani. Kljub težavnim pogojem je dr. Zidariču uspelo prenoviti kirurški oddelek, ki je pridobil 24 dodatnih postelj, nov rentgenski oddelek, dve novi operacijski dvorani s pripadajočo intenzivno nego, nove ambulatne prostore in celo fizioterapevtski oddelek s šestnajstimi posteljami. Leta 1966 je, po smrti dr. Zidariča, vodenje bolnišnice prevzel dr. Jože Trstenjak, ki je ostal na tem mestu skoraj petnajst let. V tem obdobju se je bistveno povečalo število mladih specialistov, kar je vplivalo na dvig števila operacij in razširilo njihov obseg. Ob koncu sedemdesetih let je na čelo kirurškega oddelka stopil dr. Mario Gasparini, ki je veliko truda vložil v preselitev kirurškega oddelka iz starih prostorov mestne bolnišnice, v novozgrajeno bolnišnico na izolskem hribu. Novembra leta 1982 se je kirurški oddelek, kot prvi, preselil v za takratne čase zelo sodobno bolnišnico. V naslednjih letih so mu sledili še drugi oddelki raztreseni po različnih bolnišnicah na Obali, ki so omogočili bolj kakovostno in celostno oskrbo bolnikov. Bolnišnica je takrat oskrbovala bolnike iz slovenske Istre in Krasa ter do osamosvojitve Slovenije tudi iz dobršnega dela hrvaške Istre. Leta 1992 je po odhodu dr. Gasparinija prevzel vodenje kirurškega oddelka dr. Stanislav Mahne. Slednji je med prvimi v Sloveniji vpeljal sodobne laparoskopske tehnike pri oskrbi bolnikov s patologijo prebavil. Leta 2000 je njegovo funkcijo prevzel dr. Duilio Peroša, ki je spodbudil uvedbo atroskopskih tehnik pri zdravljenju sklepnih patologij. Leta 2002 je mesto predstojnika kirugije zasedel dr. Milan Jakomin, v času katerega so postale rutinske nekatere najbolj zahtevne operacije (pankreas, aorta, medenica..). Od konca leta 2008 je predstojnik kirurškega oddelka dr. Mladen Gasparini.

doc. dr. Mladen Gasparini, dr. med.

Predstojnik oddelka za kirurgijo

Karmen Jakomin, dipl. m. s.

GLAVNA MEDICINSKA SESTRA ODDELKA ZA KIRURGIJO

Tea Vergan

TAJNIŠTVO ODDELKA ZA KIRURGIJO