Urnik

ODDELEK ZA INTERNO MEDICINO

  • Interni oddelki: vsak dan med 14.30 in 16.30 uro.
  • Enota internistične intenzivne terapije: vsak dan med 14.30 in 15 uro.
Za  odobritev izrednih obiskov pri bolniku morate pridobiti pisno odobritev lečečega zdravnika.
Zdravstvena vzgoja in edukacija svojcev in bolnikov s sladkorno boleznijo:
Vodja edukacije: Silva Cek Zadnik, dipl. m. s. Edukacija se izvaja individualno, po dogovoru z vodjo edukacije.
Zdravstvena vzgoja in edukacija svojcev in bolnikov z Multiplo sklerozo:
Vodja in izvajalka edukacije: Dušica Ivančič, dipl. m. s. Edukacija se izvaja individualno, po dogovoru z vodjo edukacije.
Zdravstvena vzgoja in edukacija svojcev in bolnikov z antikoagulantno terapijo:
Vodja in izvajalka edukacije: Amela Mahmutovič, dipl. m. s. Edukacija se izvaja individualno, po dogovoru z vodjo edukacije.
Zdravstvena vzgoja in edukacija svojcev in bolnikov z oksigenatorjem:
Vodja in izvajalka edukacije: Tanja Polegek, dipl. m. s, Edukacija se izvaja individualno, po dogovoru z vodjo edukacije.
vsak dan : 14.30 - 15.00