KARDIOLOŠKA DEJAVNOST

KARDIOLOŠKA DEJAVNOST IZVAJA:
  • transtorakalni UZ srca
  • transezofagalni UZ srca
  • cikloergometrijo
  • koronarografije z ustreznimi posegi na koronarnem žilju
  • vstavljanja stalnih srčnih vzpodbujevalnikov
  • UZ vratnega žilja
  • UZ periferni žil, scintigrafijo srca v nuklearnomedicinski dejavnosti
  • 24 urni EKG, 24 urno merjenje krvnega tlaka

prim. Nataša Černič Šuligoj, dr. med.

VODJA DEJAVNOSTI

Katarina Šakanovič, dipl. m. s.

ODGOVORNA MEDICINSKA SESTRA