DEJAVNOST ZA NEAKUTNO BOLNIŠNIČNO OSKRBO

  • obravnava bolnikov po zaključeni akutni obravnavi
  • paliativno zdravljenje

Hermina Kastelic, mag. zdr. neg.

GLAVNA MEDICINSKA SESTRA ODDELKA ZA INTERNO MEDICINO