DEJAVNOST EIIT

  • Vodja dejavnosti: dr. Stojan Kariž dr.med.
  • Odgovorna medicinska sestra: Nataša Živec, dipl. m. s.
  • zdravljenje kritično bolnih, vključno z mehansko podporo življenjskim funkcijam

dr. Stojan Kariž, dr. med.

VODJA DEJAVNOSTI

Nataša Živec, dipl. m. s.

ODGOVORNA MEDICINSKA SESTRA