Strokovno delo

Na Oddelku za interno medicino obravnavamo široko paleto bolezenskih stanj s področja interne medicine in nevrologije. Najtežje bolnike zdravimo v Enoti intenzivne terapije, kjer oskrbimo kritično bolne

V okviru Oddelka za interno medicino delujejo različne dejavnosti in enote, ki nudijo ambulantno, diagnostično in  hospitalno zdravstveno obravnavo pacientov.

Za diagnostiko in zdravljenja na Oddelku za interno medicino so na voljo tudi moderne radiološke preiskave – CT preiskave, MR preiskava (vključno s CT konoranih arterij, MR holangiopankreatikografijo,…), ki jih izvaja Radiološka dejavnost in podpora Dejavnosti patologije in citologije, Laboratorija za klinično kemijo in hematologijo ter Dejavnosti za nuklearno medicino.

Na oddelku za interno medicino se izvaja tudi zdravstvena vzgoja in edukacija pacientov in svojcev.