Urnik

Oddelek za ginekologijo in porodništvo - Ginekološka dejavnost

Za  odobritev izrednih obiskov pri pacientki morate pridobiti pisno odobritev lečečega zdravnika.
Posredovanje informacij svojcem
Čas posredovanja informacij na oddelku je od ponedeljka do petka med 13.30 in 14.30 uro, oziroma po dogovoru z zdravnikom. Informacije o zdravstvenem stanju bolnika daje lečeči zdravnik, o zdravstveni negi pa oddelčna diplomirana medicinska sestra. Informacije posredujemo le osebam, ki jih bolnik pooblasti za pridobivanje informacij. V popoldanskem času in dela prostih dnevih (sobota, nedelja, praznik) posredujemo informacije le izjemoma, o čemer odloča dežurni zdravnik.
vsak dan : 14.30 - 17.00

Oddelek za ginekologijo in porodništvo - Porodniška dejavnost

Za odobritev izrednih obiskov pri pacientki morate pridobiti pisno odobritev lečečega zdravnika.
Posredovanje informacij svojcem
Čas posredovanja informacij na oddelku je od ponedeljka do petka, med 13.30 in 14.30 uro, oziroma po dogovoru z zdravnikom. Informacije o zdravstvenem stanju bolnika daje lečeči zdravnik, o zdravstveni negi pa oddelčna diplomirana medicinska sestra. Informacije posredujemo le osebam, ki jih bolnik pooblasti za pridobivanje informacij. V popoldanskem času in dela prostih dnevih (sobota, nedelja, praznik) posredujemo informacije le izjemoma, o čemer odloča dežurni zdravnik.
vsak dan : 15.00 - 16.00