PORODNIŠKA DEJAVNOST

  • Vodja dejavnosti: Komac Andreja, dr. med
  • Odgovorna medicinska sestra: Aleksandra Džinić, dipl. babica
  • Zdravniki specialisti: Dušan Deisinger, dr. med., Andreja Smajila, dr. med., Sabina Verem, dr. med., Janka Palancsai Šiftar, dr. med., Andreja Komac, dr. med., asist. mag. Boštjan Lovšin, dr. med., Janja Zver Skomina, dr. med.

Andreja Komac, dr. med.

VODJA DEJAVNOSTI

Aleksandra Džinić, dipl. babica

ODGOVORNA MEDICINSKA SESTRA