Oddelek za ginekologijo in porodništvo

Začetki porodniško ginekološkega oddelka segajo v leto 1954. Ginekološko porodniški oddelek je deloval v samostanu na Santorijevi ulici v Kopru. Leta 1997 smo se preselili v nove prostore Splošne bolnišnice Izola skupaj s pediatričnim oddelkom in dejavnostjo patocitologije.

Janja Zver Skomina, dr. med.

Predstojnica oddelka za ginekologijo in porodništvo

Metoda Štrekelj, mag. zdr. neg.

GLAVNA MEDICINSKA SESTRA ODDELKA ZA GINEKOLOGIJO IN PORODNIŠTVO

Tajništvo

TAJNIŠTVO ODDELKA ZA GINEKOLOGIJO IN PORODNIŠTVO