Strokovno delo

Oddelek medicinskih služb združuje štiri dejavnosti, ki s svojimi storitvami omogočajo kakovostno delo kliničnim oddelkom v bolnišnici.

RADIOLOŠKA DEJAVNOST

Opravlja diagnostična slikanja vseh organov in organskih sistemov s tehnikami klasičnih rentgenskih slikanj, ultrazvočne preglede, slikanja z računalniško tomografijo in magnetno resonanco pa tudi vrsto postopkov intervencijske radiologije (tankoiglene in debeloigelne biopsije, drenaže, nekatere postopke žilne intervencijske radiologije).

DEJAVNOST NUKLEARNE MEDICINE

Izvaja slikovno diagnostiko, ambulantno specialistiko – ščitnična ambulanta, laboratorijsko dejavnost – hormonski laboratorij in radiofarmacijo.

DEJAVNOST PATOLOGIJE IN CITOLOGIJE

Diagnostična služba obravnava vsa bolezenska stanja, ki se zdravijo v Splošni bolnišnici Izola. Vzorce za redke in specialne preiskave, kot so določanje hormonskih receptorjev in HER 2 pri karcinomih dojke, KRAS pri karcinomih črevesa in redka imunohistokemična barvanja, pošiljamo na Medicinsko fakulteto in Onkološki inštitut v Ljubljano, vzorce za EGRF pri adenokarcinomih pljuč pa na Golnik.

LABORATORIJ ZA KLINIČNO KEMIJO IN HEMATOLOGIJO

Osnovna dejavnost je izvajanje številnih preiskav s področja splošne biokemije, imunokemije, hematologije, koagulacije in alergologije v različnih bioloških vzorcih – v krvi, serumu, plazmi, urinu, blatu, likvorju, punktatih ter drugih izločkih, kar opredeljuje pojem »laboratorijska medicina«.

Dejavnost izvaja storitve za potrebe bolnišnice in specialističnih ambulant bolnišnice, v manjši meri pa tudi za zunanje naročnike in za samoplačnike.