Oddelek medicinskih služb

Mag. Edvina Gregorič, dr. med.

Predstojnica oddelka medicinskih služb

Tajništvo