Oddelki / Dejavnosti

Nevrološka dejavnost

Informacije svojcem daje zdravnik na oddelku osebno od ponedeljka do petka med 13.30 in 14.30 uro.
vsak dan : 14.30 - 17.00

Oddelek za ginekologijo in porodništvo - Ginekološka dejavnost

Za  odobritev izrednih obiskov pri pacientki morate pridobiti pisno odobritev lečečega zdravnika.
Posredovanje informacij svojcem
Čas posredovanja informacij na oddelku je od ponedeljka do petka med 13.30 in 14.30 uro, oziroma po dogovoru z zdravnikom. Informacije o zdravstvenem stanju bolnika daje lečeči zdravnik, o zdravstveni negi pa oddelčna diplomirana medicinska sestra. Informacije posredujemo le osebam, ki jih bolnik pooblasti za pridobivanje informacij. V popoldanskem času in dela prostih dnevih (sobota, nedelja, praznik) posredujemo informacije le izjemoma, o čemer odloča dežurni zdravnik.
vsak dan : 14.30 - 17.00

Oddelek za ginekologijo in porodništvo - Porodniška dejavnost

Za odobritev izrednih obiskov pri pacientki morate pridobiti pisno odobritev lečečega zdravnika.
Posredovanje informacij svojcem
Čas posredovanja informacij na oddelku je od ponedeljka do petka, med 13.30 in 14.30 uro, oziroma po dogovoru z zdravnikom. Informacije o zdravstvenem stanju bolnika daje lečeči zdravnik, o zdravstveni negi pa oddelčna diplomirana medicinska sestra. Informacije posredujemo le osebam, ki jih bolnik pooblasti za pridobivanje informacij. V popoldanskem času in dela prostih dnevih (sobota, nedelja, praznik) posredujemo informacije le izjemoma, o čemer odloča dežurni zdravnik.
vsak dan : 15.00 - 16.00

Oddelek za interno medicino

Informacije svojcem daje zdravnik na oddelku osebno od ponedeljka do petka v času obiskov.
vsak dan : 14.30 - 17.00

Oddelek za kirurgijo

Informacije svojcem daje zdravnik na oddelku osebno od ponedeljka do petka, med 14. in 15. uro.
vsak dan : 14.30 - 17.00

Oddelek za pediatrijo

Na otroškem oddelku je čas obiskov prilagojen čustvovanju in potrebam malih otrok. Pri otroku naj bo praviloma le eden od staršev ali najožjih svojcev med 10.30 in 19. uro. Drugi lahko obiščejo otroka med 15. in 16. uro. Informacije o otrokovem zdravstvenem stanju vam bo posredoval otrokov lečeči zdravnik v času vizite. Starši, ki ne bivate ob otroku, informacije dobite po dogovoru z zdravnikom, oziroma med 13.00 in 14.00 uro.
vsak dan : 15.00 - 16.00

Okulistični oddelek

Informacije svojcem daje zdravnik na oddelku osebno od ponedeljka do petka med 14. in 15. uro.
vsak dan : 14.30 - 17.00

Otorinolaringološka dejavnost

Informacije svojcem daje zdravnik na oddelku osebno od ponedeljka do petka, med 14. in 15. uro.
vsak dan : 14.30 - 17.00