ENOTA ZA INTENZIVNO TERAPIJO

Dovoljuje se največ po 2 obiskovalca naenkrat in največ za 15 minut. Informacije svojcem daje zdravnik na oddelku osebno v času obiskov ter, po  predhodnem dogovoru, telefonsko med 12. in 13. uro.
Enota intenzivne terapije:
VSAK DAN : 14.00 - 15.00
Enota internistične intenzivne terapije:
VSAK DAN : 14.30 - 15.00